Skip to main content Contact
UE logo
The title of the project

SZLAKIEM ARCHITEKTURY WŁÓKIENNICZEJ - REWITALIZACJA KOMPLEKSU PARKOWO-PAŁACOWEGO SCHLÖSSERÓW W OZORKOWIE

category
Name of the beneficiary
GMINA MIASTO OZORKÓW
Project value
11 844 516,00 zł
Co-financing from the EU
6 486 399,37 zł
Voivodeship
łódzkie
County
zgierski
program
Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
action
6.3. Rewitalizacja i rozwój potencjału społeczno-gospodarczego
fund
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
perspective
2014 - 2020

Projekt realizowany jest na wyznaczonym w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Miasto Ozorków 2020+ obszarze rewitalizacji terenów miasta Ozorkowa obejmującego Obszar 1 i składa się z 3 Zadań:. • Zadanie A – Kompleksowa rewitalizacja obszaru ul. Listopadowej w Ozorkowie, w tym budowa kanału deszczowego, przebudowa nawierzchni i oświetlenia; • Zadanie B – Rewitalizacja pałacu Schl?sserów, Motarni oraz budynku mieszkalnego przy ul. Listopadowej w Ozorkowie, w tym prace konserwatorsko-remontowe dotyczące elewacji, okien i drzwi zewnętrznych, dachu, iluminacji, zagospodarowanie bezpośredniego otoczenia; • Zadanie C – Rewitalizacja zabytkowego Parku Miejskiego, w tym pielęgnacja zieleni, wykonanie nawierzchni ścieżek, renowacja nostku, oświetlenie wraz z monitoringiem, zagospodarowanie strefy rekreacji. Projekt stanowi odpowiedź na problemy zidentyfikowane w Lokalnym Programie Rewitalizacji Gminy Miasto Ozorków 2020+. Projekt pozwoli na przywrócenie funkcji społecznych, w tym kulturalnych i gospodarczych starego centrum Ozorkowa. Budynki w projekcie pełnią funkcje kulturalno–edukacyjne (Młodzieżowy Dom Kultury, Biblioteka publiczna) oraz mieszkalno-gospodarcze. Renowacja budynków objętych projektem oraz modernizacja ul. listopadowej i parku przyczynia się do ożywienia społeczno–gospodarczego na tym terenie. Kompleksowość podjętych działań wpłynie pozytywnie na rozwój sfery materialno–przestrzennej, społecznej, gospodarczej i środowiskowej. Wpływ projektu na sferę gospodarczą i społeczną przejawiał się będzie pobudzeniem gospodarczym (rozwojem przedsiębiorczości w obszarze rewitalizacji), a także poprawą estetyki krajobrazu miejskiego, co wpłynie na jakość życia okolicznych mieszkańców. Przedmiot projektu będzie wykorzystywany przede wszystkim przez mieszkańców miasta Ozorkowa oraz przez osoby odwiedzające miasto (przejezdni oraz turyści).

Your project description

To add a photo, description, specify a location or attach other materials about the project, you should fill out the form below. After clicking the “send” button, a message will be sent to you e-mail asking for confirmation. You must accept to submit the form. The EU Dot Map Guidelines and consent to the processing of personal data. materials will be sent to the editor of the site, who will publish it on the website after verification test.

Add photos project photos
Add a movie or presentation project films
Description of the project
Opis projektu

I declare that I have read the Regulations of the Online Website of the EU Mapa Dotacji and accept its provisions.

I agree to the processing of my personal data, entered in the contact form, in order to reply to the message. According to art. 13 para. 1 and 2 of the Regulation of the European Parliament and of the Council (EU) 2016/679 of 27 April 2016 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data and repealing Directive 95/46 / EC (Journal of Laws EU L 119, 04/05/2016, page 1) (RODO), I inform that:
1.administrator of personal data processed in the Ministry of Development Funds and Regional Policy, based at: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warsaw, is the Minister of Development Funds and Regional Policy;
2. personal data will be processed in order to reply to a message, based on the provisions of art. 6 par. 1 lit. a) RODO;
3. personal data may be made available to other authorities entitled under the relevant provisions to obtain data;
4. in connection with the processing of personal data have the right to: – request access to their personal data, rectify or limit processing, – raise objections to the processing of personal data, – withdraw consent to processing at any time, – submit a complaint to the supervisory body – the President of the Office Personal Data Protection;
5. personal data is not subject to automated processing in order to make decisions, including profiling;
6. contact details to the Data Protection Officer in the Ministry of Development Funds and Regional Policy: Data Protection Supervisor, Ministry of Development Funds and Regional Policy, address: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warsaw, e-mail address: IOD@miir.gov.pl