Przejdź do treści Kontakt Regulamin
UE logo
prev slide next slide
imageimageimageimageimage
tytuł projektu

REWITALIZACJA ZDEGRADOWANEGO OBSZARU MIASTA BEŁCHATOWA – ETAP I

kategoria
nazwa beneficjenta
MIASTO BEŁCHATÓW
wartość projektu
17 967 994,45 zł
dofinansowanie z UE
8 811 764,56 zł
Województwo
łódzkie
Powiat
bełchatowski
program
Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
działanie
6.3. Rewitalizacja i rozwój potencjału społeczno-gospodarczego
fundusz
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
perspektywa
2014 - 2020

Wnioskodawcą jest Miasto Bełchatów. Celem głównym (bezpośrednim) projektu jest przywrócenie i nadanie funkcji społecznych i gospodarczych obiektom i terenom poprzez rewitalizację zdegradowanego obszaru Bełchatowa. Projekt obejmuje: Zadanie 1. Remont Kamienic Tkaczy Zadanie 2. Przebudowa budynku przy Placu Wolności 10 Zadanie 3. Rewitalizacja Placu Wolności Zadanie 4. Promocja projektu Realizacja rzeczowa przedsięwzięcia będzie monitorowana za pomocą wskaźników: • Liczba przedsiębiorstw ulokowanych na zrewit. obszarach – 1 (zaplecze gastronomiczne z salą konsumpcyjną przy Pl. Wolności 10) • Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją – 1,86 ha • Liczba wspartych obiektów infrastruktury zlokalizowanych na rewit. obszarach– 12 (Kamienice Tkaczy + budynek przy Pl. Wolności 10 + Plac Wolności) • Wyremontowane budynki mieszkalne na obszarach miejskich (C 40) – 72 jednostki mieszkalne (w Kamienicach Tkaczy) • Budynki publiczne lub komercyjne wybudowane lub wyremontowane na obszarach miejskich (CO39) – 421,52 m2 (Pl. Wolności 10) • Otwarta przestrzeń utworzona lub rekultywowana na obszarach miejskich (CO38) – 9800m2 (rewitalizacja Placu Wolności) • Liczba zabytków nieruchomych objętych wsparciem – 2 (Pl. Narutowicza 16 oraz Pl. Wolności 10) • Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepeł.– 3 (mieszkanie treningowe przy ul. Pabianickiej 25, Plac Wolności, budynek przy Pl. Wolności 10). Użytkownikami projektu będą m.in. mieszkańcy remontowanych Kamienic Tkaczy (obecnie 226). Projekt skierowany jest również do osób z niepełnosprawnością (mieszkanie treningowe). Do odbiorców projektu należą wszyscy mieszkańcy m. Bełchatów, w szczególności zainteresowani zajęciami, jakie prowadzone będą w utworzonym Centrum współpracy i inicjatyw społecznych (aktywizacja bezrobotnych). Mieszkańcy miasta i osoby przyjezdne będą mogły korzystać ze zrewitalizowanego Placu Wolności, który będzie przestrzenią zarówno wypoczynkowo-rekreacyjną, jak i historyczno-patriotyczną

Twój opis projektu

Aby dodać zdjęcie, opis lub załączyć inne materiały dotyczące projektu, powinieneś wypełnić poniższy formularz. Po kliknięciu przycisku „wyślij” zostanie przesłana do Ciebie wiadomość e-mail z prośbą o potwierdzenie. Do przesłania formularza niezbędne jest zaakceptowanie Regulaminu Mapy Dotacji UE oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Materiały zostaną przesłane do redaktora serwisu, który po sprawdzeniu opublikuje je na stronie.

Dodaj zdjęcia project photos
Dodaj film lub prezentację project films
Opis projektu
Description of the project

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Serwisu internetowego Mapa Dotacji UE i akceptuję jego postanowienia.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, wpisanych w formularzu kontaktowym, w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) (RODO), informuję, że:

1. administratorem danych osobowych przetwarzanych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, z siedzibą pod adresem: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, jest Minister Funduszy i Polityki Regionalnej;

2. dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość, na podstawie przepisów art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;

3. dane osobowe mogą być udostępniane innym organom uprawnionym na podstawie stosownych przepisów do uzyskania danych;

4. w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje prawo: – żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, – cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie, – wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

5. dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w celu podejmowania decyzji, w tym profilowaniu;

6. dane kontaktowe do Inspektora ochrony danych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej: Inspektor Ochrony Danych, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, adres ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, adres e-mail: IOD@miir.gov.pl.