Przejdź do treści Kontakt Regulamin
UE logo
tytuł projektu

WDROŻENIE NOWOCZESNYCH ROZWIĄZAŃ INFORMATYCZNYCH I ORGANIZACYJNYCH W URZĘDZIE GMINY ZGIERZ W ZGIERZU

nazwa beneficjenta
GMINA ZGIERZ
wartość projektu
644 535,47 zł
dofinansowanie z UE
435 112,23 zł
Województwo
łódzkie
Powiat
zgierski
program
Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
działanie
7.1. Technologie informacyjno-komunikacyjne
fundusz
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
perspektywa
2014 - 2020

Przedmiotem projektu jest wdrożenie nowoczesnych technologii informacyjnych i komunikacyjnych pozwalających na rozwój społeczeństwa informacyjnego Gminy Zgierz, poprawę jakości życia mieszkańców oraz warunków prowadzenia działalności gospodarczej. Realizacja projektu umożliwi: – udostępnienie e-usług publicznych (usługa na 3 poziomie dojrzałości – e-formularze; usługa na 4 poziomie dojrzałości – składanie deklaracji podatkowych z możliwością zrealizowania drogą elektroniczną całej procedury administracyjnej łącznie z płatnością), – poprawę efektywności realizacji zadań (poprzez wykorzystanie nowoczesnego specjalistycznego oprogramowania i nowego, sprawnego sprzętu o odpowiednich parametrach technicznych) – poprawę obiegu informacji wewnątrz Urzędu Gminy Zgierz oraz w relacjach Gminy z mieszkańcami i przedsiębiorcami poprzez wdrożenie systemu elektronicznego obiegu dokumentów – zapewnienie infrastruktury sprzętowej i programistycznej stwarzającej warunki dla zwiększania zakresu udostępnianych e-usług w przyszłości. Projekt jest realizowany przez gminę, ale jego zasięg jest nieograniczony. Sprawy w UG Zgierz załatwiają mieszkańcy całej Polski, którzy np. mają tu działki. Ponadto Biuletyn informacji Publicznej stanowi bezpłatne źródło informacji o gminie praktycznie dla całego świata.Upowszechnianie e-administracji jest kontynuacją działań Gminy Zgierz w tworzeniu społeczeństwa informacyjnego. Wcześniej gmina organizowała dla mieszkańców szkolenia z obsługi komputera i Internetu (projekty finansowane z EFS). W ramach stworzonego systemu założono uwierzytelnianie dostępu poprzez profil zaufany ePUAP.

Twój opis projektu

Aby dodać zdjęcie, opis lub załączyć inne materiały dotyczące projektu, powinieneś wypełnić poniższy formularz. Po kliknięciu przycisku „wyślij” zostanie przesłana do Ciebie wiadomość e-mail z prośbą o potwierdzenie. Do przesłania formularza niezbędne jest zaakceptowanie Regulaminu Mapy Dotacji UE oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Materiały zostaną przesłane do redaktora serwisu, który po sprawdzeniu opublikuje je na stronie.

Dodaj zdjęcia project photos
Dodaj film lub prezentację project films
Opis projektu
Description of the project

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Serwisu internetowego Mapa Dotacji UE i akceptuję jego postanowienia.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, wpisanych w formularzu kontaktowym, w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) (RODO), informuję, że:

1. administratorem danych osobowych przetwarzanych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, z siedzibą pod adresem: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, jest Minister Funduszy i Polityki Regionalnej;

2. dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość, na podstawie przepisów art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;

3. dane osobowe mogą być udostępniane innym organom uprawnionym na podstawie stosownych przepisów do uzyskania danych;

4. w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje prawo: – żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, – cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie, – wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

5. dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w celu podejmowania decyzji, w tym profilowaniu;

6. dane kontaktowe do Inspektora ochrony danych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej: Inspektor Ochrony Danych, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, adres ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, adres e-mail: IOD@miir.gov.pl.