Przejdź do treści Kontakt Regulamin
UE logo
tytuł projektu

Wdrożenie nowoczesnych rozwiązań informatycznych i organizacyjnych w Urzędzie Gminy Ozorków z siedzibą w Ozorkowie

nazwa beneficjenta
GMINA OZORKÓW
wartość projektu
842 185,90 zł
dofinansowanie z UE
529 719,99 zł
Województwo
projekt ogólnopolski
Powiat
program
Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
działanie
7.1. Technologie informacyjno-komunikacyjne
fundusz
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
perspektywa
2014 - 2020

CELEM GŁÓWNYM PROJEKTU PN. „WDROŻENIE NOWOCZESNYCH ROZWIĄZAŃ INFORMATYCZNYCH I ORGANIZACYJNYCH W URZĘDZIE GMINY OZORKÓW Z SIEDZIBĄ W OZORKOWIE” JEST ZWIĘKSZENIE DOSTĘPNOŚCI E-USŁUG PUBLICZNYCH I WZROST LICZBY MIESZKAŃCÓW KORZYSTAJĄCYCH Z E-USŁUG W GMINIE OZORKÓW ORAZ SPRAWNE ZARZĄDZANIE GMINĄ, DZIĘKI STWORZENIU JEDNEGO CENTRUM PRZETWARZANIA I UDOSTĘPNIANIA INFORMACJI DLA PRACOWNIKÓW JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH W GMINIE OZORKÓW. W RAMACH PROJEKTU WDROŻONE ZOSTANIE 6 USŁUG ON-LINE, W TYM 3 USŁUG NA POZIOMIE 3 – INTERAKCJI DWUKIERUNKOWEJ ORAZ 3 USŁUGI NA POZIOMIE 4 – TRANSAKCYJNOŚCI. PONADTO WDROŻONA ZOSTANIE USŁUGA WEWNĄTRZADMINISTRACYJNA A2A – 3 SZT. REALIZACJA POZWOLI NA: POPRAWĘ DOSTĘPU OBYWATELI DO E- USŁUG PUBLICZNYCH, USPRAWNIENIE KOMUNIKACJI I PODNIESIENIE POZIOMU OBSŁUGI OBYWATELI, POPRAWĘ SKUTECZNOŚCI ZARZĄDZANIA W TYM OŚWIATĄ, ZAPEWNIENIE BEZPIECZEŃSTWA DANYCH ORAZ WZROST UMIEJĘTNOŚCI POSŁUGIWANIA SIĘ NARZĘDZIAMI ITC I WZROST EFEKTYWNOŚCI PRACY. INWESTYCJA OBEJMIE: • BUDOWĘ PORTALU Z ELEKTRONICZNYMI USŁUGAMI (PORTAL Z BIP, ELEKTRONICZNE BIURO INTERESANTA, E-PODATKI, INTEGRACJA Z EPUAP) • BUDOWĘ SYSTEMU OŚWIATOWEGO (PORTAL INFORMACJI OŚWIATOWEJ, E-DZIENNIK, APLIKACJE OŚWIATOWE) • BUDOWA APLIKACJI SPECJALISTYCZNYCH (ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE, EWIDENCJA LUDNOŚCI) • DOSTOSOWANIE DO AKTUALNYCH POTRZEB I UNOWOCZEŚNIENIE OPROGRAMOWANIA SYSTEMOWEGO, NARZĘDZIOWEGO I ELEKTRONICZNEGO ZARZĄDZANIA DOKUMENTAMI, BACK OFFICE • ZAKUP SPRZĘTU, ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY SIECI TELEINFORMATYCZNEJ I PRZETWARZANIA DANYCH ORAZ MODERNIZACJA SERWEROWNI • SZKOLENIA PRACOWNIKÓW. PROJEKT JEST SKIEROWANY BEZPOŚREDNIO DO: MIESZKAŃCÓW GMINY OZORKÓW, PRACOWNIKÓW URZĘDU GMINY OZORKÓW, 3 GMINNYCH JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH, POŚREDNIO DO MIESZKAŃCÓW REGIONU ŁÓDZKIEGO I WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH.

Twój opis projektu

Aby dodać zdjęcie, opis lub załączyć inne materiały dotyczące projektu, powinieneś wypełnić poniższy formularz. Po kliknięciu przycisku „wyślij” zostanie przesłana do Ciebie wiadomość e-mail z prośbą o potwierdzenie. Do przesłania formularza niezbędne jest zaakceptowanie Regulaminu Mapy Dotacji UE oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Materiały zostaną przesłane do redaktora serwisu, który po sprawdzeniu opublikuje je na stronie.

Dodaj zdjęcia project photos
Dodaj film lub prezentację project films
Opis projektu
Description of the project

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Serwisu internetowego Mapa Dotacji UE i akceptuję jego postanowienia.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, wpisanych w formularzu kontaktowym, w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) (RODO), informuję, że:

1. administratorem danych osobowych przetwarzanych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, z siedzibą pod adresem: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, jest Minister Funduszy i Polityki Regionalnej;

2. dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość, na podstawie przepisów art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;

3. dane osobowe mogą być udostępniane innym organom uprawnionym na podstawie stosownych przepisów do uzyskania danych;

4. w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje prawo: – żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, – cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie, – wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

5. dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w celu podejmowania decyzji, w tym profilowaniu;

6. dane kontaktowe do Inspektora ochrony danych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej: Inspektor Ochrony Danych, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, adres ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, adres e-mail: IOD@miir.gov.pl.