Skip to main content Contact
UE logo
The title of the project

Kompleksowe wsparcie medyczne zapewnieniem poprawy zdrowia osób niesamodzielnych.

Name of the beneficiary
MEDYCYNA GRABIENIEC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Project value
1 487 495,06 zł
Co-financing from the EU
1 264 370,80 zł
Voivodeship
łódzkie
County
m. Łódź
program
Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
action
9.2. Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym
fund
Europejski Fundusz Społeczny
perspective
2014 - 2020

Projekt obejmuje zapewnienie wsparcia w postaci długoterminowej medycznej opieki domowej nad osobami niesamodzielnymi (w tym pielęgniarskiej opieki długoterminowej), świadczenia opieki zdrowotnej – rehabilitacyjne (wpływające na poprawę sprawności, zmniejszenie bolesnych dolegliwości), wsparcie psychologiczne oraz szkolenia dla opiekunów w zakresie opieki medycznej nad osobami niesamodzielnymi. Projekt ma charakter kompleksowy. W ramach projektu usługami medycznej opieki długoterminowej i rehabilitacją zostanie objętych 48 osób niesamodzielnych, wsparciem psychologicznym i szkoleniowym – 60 osób – opiekunów osób niesamodzielnych. Z uwagi na fakt, że większą liczbę osób niesamodzielnych stanowią kobiety, zamierzamy objąć opieką długoterm.– 26 kobiet i 22 mężczyzn (osoby niesamodz. które uzyskały najniższe oceny wg. Barthel) i 32 kob., 28 mężcz. (opiek. os. niesamodz). Projekt wpłynie na poprawę zdrowia i sprawności osób niesamodzielnych, zaspokojenie rosnącego zapotrzebowanie na usługi zdrowotne w związku ze starzeniem się społeczeństwa oraz wzrostem zapadalności na choroby powodujące niesamodzielność, poprawę wiedzy opiekunów na temat opieki, zmniejszenie występowania chorób psychicznych wśród opiekunów osób niesamodzielnych np. depresja. Projekt będzie obejmował realizowanie świadczeń pielęgniarskiej opieki długoterminowej zgodnie ze standardami tego rodzaju świadczeń wykonywanych w ramach kontraktu z NFZ przy czym usługi oferowane dla uczestników Projektu Medycyna Grabieniec Sp. z o.o. będą rozszerzone o rehabilitację w domu pacjenta prowadzoną w formie indywidualnych wizyt fizjoterapeutów. Zadania w projekcie: Zadanie 1: Długoterminowa medyczna opieka domowa nad osobami niesamodzielnymi w tym pielęgniarska opieka długoterminowa Zadanie 2: Świadczenia rehabilitacyjne dla osób niesamodzielnych Zadanie 3: Szkolenia i wsparcie psychologiczne dla opiekunów w zakresie opieki medycznej nad osobami niesamodzielnymi.

Your project description

To add a photo, description, specify a location or attach other materials about the project, you should fill out the form below. After clicking the “send” button, a message will be sent to you e-mail asking for confirmation. You must accept to submit the form. The EU Dot Map Guidelines and consent to the processing of personal data. materials will be sent to the editor of the site, who will publish it on the website after verification test.

Add photos project photos
Add a movie or presentation project films
Description of the project
Opis projektu

I declare that I have read the Regulations of the Online Website of the EU Mapa Dotacji and accept its provisions.

I agree to the processing of my personal data, entered in the contact form, in order to reply to the message. According to art. 13 para. 1 and 2 of the Regulation of the European Parliament and of the Council (EU) 2016/679 of 27 April 2016 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data and repealing Directive 95/46 / EC (Journal of Laws EU L 119, 04/05/2016, page 1) (RODO), I inform that:
1.administrator of personal data processed in the Ministry of Development Funds and Regional Policy, based at: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warsaw, is the Minister of Development Funds and Regional Policy;
2. personal data will be processed in order to reply to a message, based on the provisions of art. 6 par. 1 lit. a) RODO;
3. personal data may be made available to other authorities entitled under the relevant provisions to obtain data;
4. in connection with the processing of personal data have the right to: – request access to their personal data, rectify or limit processing, – raise objections to the processing of personal data, – withdraw consent to processing at any time, – submit a complaint to the supervisory body – the President of the Office Personal Data Protection;
5. personal data is not subject to automated processing in order to make decisions, including profiling;
6. contact details to the Data Protection Officer in the Ministry of Development Funds and Regional Policy: Data Protection Supervisor, Ministry of Development Funds and Regional Policy, address: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warsaw, e-mail address: IOD@miir.gov.pl