Skip to main content Contact
UE logo
The title of the project

Rozbudowa infrastruktury badawczej Lubelskiego Centrum Diagnostycznego

Name of the beneficiary
TOMASZ BLICHARSKI LUBELSKIE CENTRUM DIAGNOSTYCZNE
Project value
3 897 774,83 zł
Co-financing from the EU
2 362 749,61 zł
Voivodeship
lubelskie
County
świdnicki (lubelskie)
program
Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020
action
1.3. Infrastruktura badawczo-rozwojowa w przedsiębiorstwach
fund
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
perspective
2014 - 2020

Kluczowym celem projektu jest wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa na rynku międzynarodowym poprzez rozszerzenie zakresu prowadzonych prac B+R wykonywanych na rzecz innych podmiotów, głównie globalnych koncernów farmaceutycznych i biotechnologicznych. Cel ten zostanie zrealizowany poprzez zakup infrastruktury do prowadzenia prac badawczo – rozwojowych: własnych oraz dedykowanych. Zaplanowane badania obejmują proces tworzenia linii komórkowych niezbędnych do leczenia różnego rodzaju nowotworów. Zakupione urządzenia sprawią, że będzie możliwe udostępnianie gotowych receptur sprawdzonych na wymaganych przez koncerny farmaceutyczne urządzeniach. Lubelskie Centrum Diagnostyczne uzyska produkt na każdym etapie prowadzenia badań: -optymalizacji tworzenia przeciwciał; -humanizacji przeciwciał; -tworzenia hybryd komórkowych; -udostępnienia linii komórkowych po I lub II lub III fazie badań klinicznych; -naprawie każdego etapu badania klinicznego. Efektem końcowym będzie skuteczne, bez objawów niepożądanych i tanie lekarstwo na nieuleczalną dotychczas chorobę. CEL PROJEKTU ZOSTANIE OSIĄGNIĘTY POPRZEZ REALIZACJĘ NASTĘPUJĄCYCH WSKAŹNIKÓW: NA POZIOMIE PRODUKTU: – Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (dotacje) (CI6); – Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje(CI2); – Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie (CI1); – Liczba przedsiębiorstw ponoszących nakłady inwestycyjne na działalność B+R; – Nakłady inwestycyjne na zakup aparatury naukowo – badawczej. NA POZIOMIE REZULTATU: – Liczba nowych naukowców we wspieranych jednostkach (CI24); – Liczba przedsiębiorstw korzystających ze wspartej infrastruktury badawczej.

Your project description

To add a photo, description, specify a location or attach other materials about the project, you should fill out the form below. After clicking the “send” button, a message will be sent to you e-mail asking for confirmation. You must accept to submit the form. The EU Dot Map Guidelines and consent to the processing of personal data. materials will be sent to the editor of the site, who will publish it on the website after verification test.

Add photos project photos
Add a movie or presentation project films
Description of the project
Opis projektu

I declare that I have read the Regulations of the Online Website of the EU Mapa Dotacji and accept its provisions.

I agree to the processing of my personal data, entered in the contact form, in order to reply to the message. According to art. 13 para. 1 and 2 of the Regulation of the European Parliament and of the Council (EU) 2016/679 of 27 April 2016 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data and repealing Directive 95/46 / EC (Journal of Laws EU L 119, 04/05/2016, page 1) (RODO), I inform that:
1.administrator of personal data processed in the Ministry of Development Funds and Regional Policy, based at: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warsaw, is the Minister of Development Funds and Regional Policy;
2. personal data will be processed in order to reply to a message, based on the provisions of art. 6 par. 1 lit. a) RODO;
3. personal data may be made available to other authorities entitled under the relevant provisions to obtain data;
4. in connection with the processing of personal data have the right to: – request access to their personal data, rectify or limit processing, – raise objections to the processing of personal data, – withdraw consent to processing at any time, – submit a complaint to the supervisory body – the President of the Office Personal Data Protection;
5. personal data is not subject to automated processing in order to make decisions, including profiling;
6. contact details to the Data Protection Officer in the Ministry of Development Funds and Regional Policy: Data Protection Supervisor, Ministry of Development Funds and Regional Policy, address: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warsaw, e-mail address: IOD@miir.gov.pl