Przejdź do treści Kontakt Regulamin
UE logo
prev slide next slide
imageimageimageimage
tytuł projektu

Utworzenie ośrodka rehabilitacji osób z zespołami bólowymi barku w oparciu o metodę Dosage Therapy Concept

nazwa beneficjenta
FIZJOMED ANNA ŚWITAŁA
wartość projektu
1 786 629,69 zł
dofinansowanie z UE
1 178 666,88 zł
Województwo
lubelskie
Powiat
biłgorajski
program
Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020
działanie
3.7. Wzrost konkurencyjności MŚP
fundusz
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
perspektywa
2014 - 2020

Głównym celem projektu było utworzenie ośrodka rehabilitacji osób z zespołami bólowymi barku w oparciu o metodę/system Dosage Therapy Concept. Jest to wynik prac badawczo – rozwojowych prowadzonych w przedsiębiorstwie. Udało się dzięki nim stworzyć rozwiązanie innowacyjne w skali kraju. Jego innowacyjność została potwierdzona opinią Uniwersytetu Rzeszowskiego. Propozycja Fizjomedu w 2020 roku znalazła uznanie Kapituły dorocznego konkursu „Lider innowacji” (https://www.lubelskie.pl/aktualnosci/poznalismy-liderow-innowacji-2020/).

Dosage Therapy Concept wykorzystuje biologiczny wpływ promieniowania elektromagnetycznego, fal akustycznych, terapii manualnych i działania zautomatyzowanego innowacyjnego systemu usprawniania funkcji stawów ramiennych. Projekt zakładał wprowadzenie innowacji uzupełnionych dodatkowo o terapię za pomocą urządzenia ShoulderConcept, które weszło do sprzedaży na świecie pod koniec 2016 roku.

Realizacja projektu umożliwiła firmie FIZJOMED wejście z nową usługą na rynek regionalny i krajowy. Dzięki wdrożeniu skutecznej metody leczenia DosageTherapyConcept firma pozyskała klientów finansujących rehabilitację z własnych środków. Misją firmy jest rehabilitacja funkcjonalna, w świetle której usprawnianie pacjenta to przywracanie mu utraconej funkcji. Jest to możliwe dzięki terapeutom, którzy posiadają wiedzę i umiejętności potwierdzone międzynarodowymi certyfikatami.

Twój opis projektu

Aby dodać zdjęcie, opis lub załączyć inne materiały dotyczące projektu, powinieneś wypełnić poniższy formularz. Po kliknięciu przycisku „wyślij” zostanie przesłana do Ciebie wiadomość e-mail z prośbą o potwierdzenie. Do przesłania formularza niezbędne jest zaakceptowanie Regulaminu Mapy Dotacji UE oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Materiały zostaną przesłane do redaktora serwisu, który po sprawdzeniu opublikuje je na stronie.

Dodaj zdjęcia project photos
Dodaj film lub prezentację project films
Opis projektu
Description of the project

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Serwisu internetowego Mapa Dotacji UE i akceptuję jego postanowienia.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, wpisanych w formularzu kontaktowym, w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) (RODO), informuję, że:

1. administratorem danych osobowych przetwarzanych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, z siedzibą pod adresem: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, jest Minister Funduszy i Polityki Regionalnej;

2. dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość, na podstawie przepisów art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;

3. dane osobowe mogą być udostępniane innym organom uprawnionym na podstawie stosownych przepisów do uzyskania danych;

4. w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje prawo: – żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, – cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie, – wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

5. dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w celu podejmowania decyzji, w tym profilowaniu;

6. dane kontaktowe do Inspektora ochrony danych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej: Inspektor Ochrony Danych, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, adres ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, adres e-mail: IOD@miir.gov.pl.