Przejdź do treści Kontakt Regulamin
UE logo
tytuł projektu

Wdrożenie nowych, komplementarnych usług do firmy Karmela Klimkiewicz w celu rozwoju podmiotu na nowym rynku

nazwa beneficjenta
KARMELA KLIMKIEWICZ
wartość projektu
2 980 950,00 zł
dofinansowanie z UE
1 930 250,00 zł
Województwo
lubelskie
Powiat
m. Lublin
program
Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020
działanie
3.7. Wzrost konkurencyjności MŚP
fundusz
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
perspektywa
2014 - 2020

Przedmiotowy projekt jest kolejnym etapem rozwoju firmy. Dotyczy on rozszerzenia oferty firmy zarówno o zasięg terytorialny (nowe województwo), jak i rodzaj świadczonych usług, gdyż wdrożone zostaną nowe usługi komplementarne z zakresu medycyny estetycznej i laseroterapii. Projekt polegać będzie na wdrożeniu innowacji, dzięki zakupie środków trwałych, które stworzą wnioskodawcy techniczną możliwość do świadczenia nowych usług. Realizacja projektu, ma na celu (oprócz wprowadzenia do działalności przedsiębiorstwa nowych usług) również rozszerzenie działalności o nowy rynek zbytu, zwiększenie konkurencyjności oraz skali prowadzenia działalności gospodarczej przedsiębiorstwa. Projekt zakłada realizacje 1 zadania, które polega na zakupie nowoczesnego wyposażenia do nowej kliniki. Lokalizacja projektu to Lublin. Wskaźnikami rezultatu bezpośredniego projektu to: wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach, liczba wprowadzonych innowacji produktowych, liczba wprowadzonych innowacji procesowych, liczba wprowadzonych innowacji nie technologicznych, przychody ze sprzedaży nowych lub udoskonalonych produktów/procesów. Wskaźniki produktu to: liczba przedsiębiorstw objętych wsparciem w celu wprowadzenia produktów nowych dla firmy, liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie, liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje, inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (dotacje), liczba przedsiębiorstw objętych wsparciem w celu wprowadzenia produktów nowych dla rynku, liczba przedsiębiorstw wspartych w zakresie inwestycji. Grupa docelowa, dla której dedykowany jest projekt to mieszkańcy całego regionu województwa. W wyniku realizacji projektu powstaną usługi z zakresu nowoczesnej medycyny estetycznej, kosmetologii i kosmetyki, tj. usługi laserowej korekcji wzroku, usługi leczenia przebarwień i zmian naczyniowych, termiczny lifting twarzy, usługi ginekologii estetycznej.

Twój opis projektu

Aby dodać zdjęcie, opis lub załączyć inne materiały dotyczące projektu, powinieneś wypełnić poniższy formularz. Po kliknięciu przycisku „wyślij” zostanie przesłana do Ciebie wiadomość e-mail z prośbą o potwierdzenie. Do przesłania formularza niezbędne jest zaakceptowanie Regulaminu Mapy Dotacji UE oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Materiały zostaną przesłane do redaktora serwisu, który po sprawdzeniu opublikuje je na stronie.

Dodaj zdjęcia project photos
Dodaj film lub prezentację project films
Opis projektu
Description of the project

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Serwisu internetowego Mapa Dotacji UE i akceptuję jego postanowienia.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, wpisanych w formularzu kontaktowym, w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) (RODO), informuję, że:

1. administratorem danych osobowych przetwarzanych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, z siedzibą pod adresem: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, jest Minister Funduszy i Polityki Regionalnej;

2. dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość, na podstawie przepisów art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;

3. dane osobowe mogą być udostępniane innym organom uprawnionym na podstawie stosownych przepisów do uzyskania danych;

4. w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje prawo: – żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, – cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie, – wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

5. dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w celu podejmowania decyzji, w tym profilowaniu;

6. dane kontaktowe do Inspektora ochrony danych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej: Inspektor Ochrony Danych, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, adres ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, adres e-mail: IOD@miir.gov.pl.