Przejdź do treści Kontakt Regulamin
UE logo
prev slide next slide
imageimage
tytuł projektu

Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w Gminie Aleksandrów

kategoria
nazwa beneficjenta
GMINA ALEKSANDRÓW
wartość projektu
6 991 886,29 zł
dofinansowanie z UE
5 376 605,51 zł
Województwo
lubelskie
Powiat
biłgorajski
program
Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020
działanie
4.1. Wsparcie wykorzystania OZE
fundusz
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
perspektywa
2014 - 2020

Celem głównym projektu jest poprawa jakości środowiska naturalnego w Gminie Aleksandrów, związana z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez montaż instalacji solarnych i kotłów na biomasę w prywatnych nieruchomościach oraz w budynkach użyteczności publicznej na terenie gminy. Zostanie to osiągnięte przez podniesienie poziomu wykorzystania odnawialnych źródeł energii, redukcja wydzielanych do atmosfery gazów cieplarnianych i innych substancji szkodliwych. Poprawa jakości środowiska naturalnego będzie skutkowała podniesieniem potencjału gminy w zakresie turystyki oraz rozwojem przedsiębiorczości. Projekt przewiduje także wykorzystanie nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych. Grupą docelową projektu są mieszkańcy Gminy Aleksandrów bezpośrednio uczestniczący w projekcie i użytkujący nowo powstałą infrastrukturę powstałą w wyniku realizacji projektu.

Twój opis projektu

Aby dodać zdjęcie, opis lub załączyć inne materiały dotyczące projektu, powinieneś wypełnić poniższy formularz. Po kliknięciu przycisku „wyślij” zostanie przesłana do Ciebie wiadomość e-mail z prośbą o potwierdzenie. Do przesłania formularza niezbędne jest zaakceptowanie Regulaminu Mapy Dotacji UE oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Materiały zostaną przesłane do redaktora serwisu, który po sprawdzeniu opublikuje je na stronie.

Dodaj zdjęcia project photos
Dodaj film lub prezentację project films
Opis projektu
Description of the project

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Serwisu internetowego Mapa Dotacji UE i akceptuję jego postanowienia.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, wpisanych w formularzu kontaktowym, w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) (RODO), informuję, że:

1. administratorem danych osobowych przetwarzanych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, z siedzibą pod adresem: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, jest Minister Funduszy i Polityki Regionalnej;

2. dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość, na podstawie przepisów art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;

3. dane osobowe mogą być udostępniane innym organom uprawnionym na podstawie stosownych przepisów do uzyskania danych;

4. w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje prawo: – żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, – cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie, – wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

5. dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w celu podejmowania decyzji, w tym profilowaniu;

6. dane kontaktowe do Inspektora ochrony danych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej: Inspektor Ochrony Danych, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, adres ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, adres e-mail: IOD@miir.gov.pl.