Przejdź do treści Kontakt Regulamin
UE logo
prev slide next slide
imageimageimageimageimage
tytuł projektu

Zagospodarowanie Fortu w Małaszewiczach Małych - Dzieło Międzyfortowe Kobylany I

nazwa beneficjenta
GMINA TERESPOL
wartość projektu
1 272 875,95 zł
dofinansowanie z UE
638 669,69 zł
Województwo
lubelskie
Powiat
bialski
program
Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020
działanie
7.1. Dziedzictwo kulturowe i naturalne
fundusz
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
perspektywa
2014 - 2020

Projekt ma na celu zagospodarowanie niszczejącego obiektu zabytkowego fortu, na cele kulturowe. Obiekt pod nazwą Dzieło Międzyfortowe Kobylany I, znajduje się w Małaszewiczach Małych. Zaplanowane prace w projekcie polegają na przeprowadzeniu prac budowlanych wewnątrz i na zewnątrz obiektu tj. tynki i elewacja. Dodatkowo wyposażenie w instalację wodno-kanalizacyjną, elektryczną, ogrzewanie podłogowe oraz zakup niezbędnego wyposażenia jakim są m.in. meble czy multimedia. Efektem tych prac będzie wyremontowanie i wyposażenie 11 pomieszczeń Dzieła Międzyfortowego o łącznej powierzchni 341, 12 m2, co doprowadzi do zatrzymania procesu niszczenia obiektu oraz zagospodarowania go na cele związane z szerzeniem kultury i tradycji oraz nieodpłatne udostępnianie dla osób zwiedzających. Grupą docelową efektów projektu będą turyści oraz mieszkańcy gminy Terespol. Uzyskają oni dostęp do wyremontowanego zabytkowego Dzieła Międzyfortowego, posiadającego niezmienną ekspozycję, a dodatkowo sprzęt, który umożliwi poznawanie historii, tradycji i kultury związanej z fortyfikacjami Twierdzy Brzeskiej i Przedmościa Terespolskiego w sposób interaktywny.

Twój opis projektu

Aby dodać zdjęcie, opis lub załączyć inne materiały dotyczące projektu, powinieneś wypełnić poniższy formularz. Po kliknięciu przycisku „wyślij” zostanie przesłana do Ciebie wiadomość e-mail z prośbą o potwierdzenie. Do przesłania formularza niezbędne jest zaakceptowanie Regulaminu Mapy Dotacji UE oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Materiały zostaną przesłane do redaktora serwisu, który po sprawdzeniu opublikuje je na stronie.

Dodaj zdjęcia project photos
Dodaj film lub prezentację project films
Opis projektu
Description of the project

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Serwisu internetowego Mapa Dotacji UE i akceptuję jego postanowienia.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, wpisanych w formularzu kontaktowym, w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) (RODO), informuję, że:

1. administratorem danych osobowych przetwarzanych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, z siedzibą pod adresem: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, jest Minister Funduszy i Polityki Regionalnej;

2. dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość, na podstawie przepisów art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;

3. dane osobowe mogą być udostępniane innym organom uprawnionym na podstawie stosownych przepisów do uzyskania danych;

4. w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje prawo: – żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, – cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie, – wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

5. dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w celu podejmowania decyzji, w tym profilowaniu;

6. dane kontaktowe do Inspektora ochrony danych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej: Inspektor Ochrony Danych, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, adres ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, adres e-mail: IOD@miir.gov.pl.