Skip to main content Contact
UE logo
prev slide next slide
image
The title of the project

category
Name of the beneficiary
CENTRUM MEDYCZNE "VITA" PAWEŁ SKRĘTOWICZ
Project value
602 350,00 zł
Co-financing from the EU
511 997,50 zł
Voivodeship
lubelskie
County
program
Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020
action
10.3. Programy polityki zdrowotnej
fund
Europejski Fundusz Społeczny
perspective
2014 - 2020

Celem głównym projektu jest wzrost dostępności do programu profilaktyki boreliozy z Lyme dla 1000 osób (400K/600M), w wieku aktywności zawodowej, z terenu woj. lubelskiego, będących w grupie podwyższonego ryzyka, kwalifikujących się do objęcia Regionalnym Programem Zdrowotnym (RPZ), tj. „Programem wykrywania zakażań Borrelia burgdorferi wśród mieszkańców województwa lubelskiego ze szczególnym uwzględnieniem grup ryzyka jako profilaktyka boreliozy z Lyme na lata 2017-2019”, do 30.06.2019r.   Grupą docelową (GD) jest 1000 osób (400K/600M) w wieku aktywności zawodowej, z terenu województwa lubelskiego (WL), będących w grupie podwyższonego ryzyka, kwalifikujących się do objęcia Regionalnym Programem Zdrowotnym (RPZ), tj. „Programem wykrywania zakażań Borrelia burgdorferi wśród mieszkańców województwa lubelskiego ze szczególnym uwzględnieniem grup ryzyka jako profilaktyka boreliozy z Lyme na lata 2017-2019”.   GD to os. kwalifikujące się do objęcia RPZ, które podejrzewają u siebie boreliozę lub miały kontakt z kleszczem, a w szczególności osoby należące do grup wysokiego ryzyka tj.: rolnicy, leśnicy i myśliwi.   W skład GD wejdą osoby w wieku 15 lat i powyżej, aktywne zawodowo, tj.: pracujące albo pozostające bez zatrudnienia, ale poszukujące pracy i zainteresowane jej podjęciem, posiadające stopień wykształcenia od ISCED 0 (brak wykształcenia) do ISCED 6 (studia doktoranckie).   Zadania: -1000 uczestników projektu zostanie objętych działaniami informacyjno-edukacyjnymi dzięki czemu zwiększy się ich wiedza nt. zagrożenia boreliozą i wzrośnie zgłaszalność na badania profilaktyczne -1000 uczestników projektu zostanie objętych badaniami przesiewowymi w kierunku wykrywania zakażeń Borrelia burgdorferi, co pozwoli na wykrycie choroby we wczesnym stadium i jej odpowiednie leczenie

Your project description

To add a photo, description, specify a location or attach other materials about the project, you should fill out the form below. After clicking the “send” button, a message will be sent to you e-mail asking for confirmation. You must accept to submit the form. The EU Dot Map Guidelines and consent to the processing of personal data. materials will be sent to the editor of the site, who will publish it on the website after verification test.

Add photos project photos
Add a movie or presentation project films
Description of the project
Opis projektu

I declare that I have read the Regulations of the Online Website of the EU Mapa Dotacji and accept its provisions.

I agree to the processing of my personal data, entered in the contact form, in order to reply to the message. According to art. 13 para. 1 and 2 of the Regulation of the European Parliament and of the Council (EU) 2016/679 of 27 April 2016 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data and repealing Directive 95/46 / EC (Journal of Laws EU L 119, 04/05/2016, page 1) (RODO), I inform that:
1.administrator of personal data processed in the Ministry of Development Funds and Regional Policy, based at: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warsaw, is the Minister of Development Funds and Regional Policy;
2. personal data will be processed in order to reply to a message, based on the provisions of art. 6 par. 1 lit. a) RODO;
3. personal data may be made available to other authorities entitled under the relevant provisions to obtain data;
4. in connection with the processing of personal data have the right to: – request access to their personal data, rectify or limit processing, – raise objections to the processing of personal data, – withdraw consent to processing at any time, – submit a complaint to the supervisory body – the President of the Office Personal Data Protection;
5. personal data is not subject to automated processing in order to make decisions, including profiling;
6. contact details to the Data Protection Officer in the Ministry of Development Funds and Regional Policy: Data Protection Supervisor, Ministry of Development Funds and Regional Policy, address: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warsaw, e-mail address: IOD@miir.gov.pl