Przejdź do treści Kontakt Regulamin
UE logo
prev slide next slide
imageimage
tytuł projektu

Czerwony guzik życia - aktywizacja społeczna i zdrowotna mieszkańców Powiatu Kraśnickiego

nazwa beneficjenta
POWIAT KRAŚNICKI
wartość projektu
883 970,43 zł
dofinansowanie z UE
751 374,86 zł
Województwo
lubelskie
Powiat
kraśnicki
program
Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020
działanie
11.2. Usługi społeczne i zdrowotne
fundusz
Europejski Fundusz Społeczny
perspektywa
2014 - 2020

Projekt ma na celu zwiększenie dostępu do lepszej jakości usług społecznych, poprawę warunków opieki domowej oraz wzrost aktywności społecznej 135 niesamodzielnych osób z terenu pow. kraśnickiego, kt. ze względu na wiek, stan zdrowia/niepełnospr. wymagają opieki, poprzez realizację indyw. i kompleksowych zintegr. usług społ. świadczonych w społ. lokalnej oraz zapewnienie niezbędnego sprzętu wspomagającego do 03.04.2019r. W projekcie zostanie wspartych 40 miejsc świadczenia usług społecznych, które zostaną utrzymane po zakończeniu projektu. Dzięki realizacji projektu 135 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zostanie objętych usługami społecznymi oraz zostaną one objęte całodobową usługą monitoringu systemem przywoławczym (teleopieki). Grupą docelową jest 135 osób w wieku 50+ (108 k) w tym 54 os. niepełnosprawnych (36 K), 126 z obszar. wiej (99K), niesamodzielnych, kt. ze względu na wiek, stan zdrowia/niepełnospr. wymagają opieki w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej 1 z czynności dnia codziennego, zamieszk. na terenie następujących Gmin Powiatu Kraśnickiego: Annopol (miasto i wieś), Dzierzkowice, Gościeradów, Kraśnik, Szastarka, Trzydnik Duży, Urzędów, Wilkołaz, Zakrzówek.

Twój opis projektu

Aby dodać zdjęcie, opis lub załączyć inne materiały dotyczące projektu, powinieneś wypełnić poniższy formularz. Po kliknięciu przycisku „wyślij” zostanie przesłana do Ciebie wiadomość e-mail z prośbą o potwierdzenie. Do przesłania formularza niezbędne jest zaakceptowanie Regulaminu Mapy Dotacji UE oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Materiały zostaną przesłane do redaktora serwisu, który po sprawdzeniu opublikuje je na stronie.

Dodaj zdjęcia project photos
Dodaj film lub prezentację project films
Opis projektu
Description of the project

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Serwisu internetowego Mapa Dotacji UE i akceptuję jego postanowienia.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, wpisanych w formularzu kontaktowym, w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) (RODO), informuję, że:

1. administratorem danych osobowych przetwarzanych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, z siedzibą pod adresem: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, jest Minister Funduszy i Polityki Regionalnej;

2. dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość, na podstawie przepisów art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;

3. dane osobowe mogą być udostępniane innym organom uprawnionym na podstawie stosownych przepisów do uzyskania danych;

4. w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje prawo: – żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, – cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie, – wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

5. dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w celu podejmowania decyzji, w tym profilowaniu;

6. dane kontaktowe do Inspektora ochrony danych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej: Inspektor Ochrony Danych, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, adres ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, adres e-mail: IOD@miir.gov.pl.