Przejdź do treści Kontakt Regulamin
UE logo
prev slide next slide
imageimageimageimageimage
tytuł projektu

Ekonomia społeczna - drogowskaz rozwoju społecznego

nazwa beneficjenta
REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W LUBLNIE
wartość projektu
2 753 556,55 zł
dofinansowanie z UE
2 340 523,06 zł
Województwo
lubelskie
Powiat
bialski
biłgorajski
chełmski
hrubieszowski
janowski
kraśnicki
krasnostawski
lubartowski
lubelski
łęczyński
łukowski
m. Biała Podlaska
m. Chełm
m. Lublin
m. Zamość
opolski (lubelskie)
parczewski
puławski
radzyński
rycki
świdnicki (lubelskie)
tomaszowski (lubelskie)
włodawski
zamojski
program
Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020
działanie
11.3. Ekonomia społeczna
fundusz
Europejski Fundusz Społeczny
perspektywa
2014 - 2020

Głównym celem projektu jest wzmocnienie działań koordynacyjnych w obszarze es prowadzonych przez ROPS w latach 2017-2020.

W celu podwyższenia jakości usług zgodnie z przyjętymi standardami, tj. w kooperacji z różnymi podmiotami, niezbędne jest wsparcie podejmowanych w regionie działań w obszarze es, poprzez koordynację oraz dostarczanie narzędzi wdrożeniowym m.in. w formie gotowych rozwiązań, które przygotują lokalnych koordynatorów usług do sprawnego zarządzania i realizowania zadań publicznych. Projekt zakłada realizację kompleksowych działań odpowiadających na zidentyfikowane potrzeby w obszarze koordynacji es na poziomie regionalnym, dlatego też dla sprawnej koordynacji ważne będzie wzmocnienie sieci współpracy z OWES działającymi w regionie, z podmiotami es, w tym podmiotami reintegracyjnymi, inicjowanie współpracy JST i innymi podmiotami lokalnymi współpracującymi z JST, budowanie odpowiedzialnych wspólnot lokalnych.

Główne zadania realizowane w projekcie to m.in.:

  • budowanie platformy współpracy samorządu województwa z samorządami powiatów, gmin i ich jednostkami organizacyjnymi realizującymi działania z obszaru włączenia społecznego,
  • koordynacja regionalnych sieci współpracy sektora ekonomii społecznej,
  • sieciowanie PES i instytucji wspierających PES,
  • wyznaczanie kierunków rozwoju es na poziomie regionalnym,
  • organizacja przedsięwzięć służących zwiększaniu widoczności podmiotów es na poziomie regionalnym,
  • włączanie podmiotów edukacyjnych szkół i uczelni wyższych w działania z zakresu ekonomii społecznej poprzez organizację spotkań informacyjnych dotyczących es prowadzonych na terenie uczelni wyższych i szkół ponadpodstawowych.

Twój opis projektu

Aby dodać zdjęcie, opis lub załączyć inne materiały dotyczące projektu, powinieneś wypełnić poniższy formularz. Po kliknięciu przycisku „wyślij” zostanie przesłana do Ciebie wiadomość e-mail z prośbą o potwierdzenie. Do przesłania formularza niezbędne jest zaakceptowanie Regulaminu Mapy Dotacji UE oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Materiały zostaną przesłane do redaktora serwisu, który po sprawdzeniu opublikuje je na stronie.

Dodaj zdjęcia project photos
Dodaj film lub prezentację project films
Opis projektu
Description of the project

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Serwisu internetowego Mapa Dotacji UE i akceptuję jego postanowienia.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, wpisanych w formularzu kontaktowym, w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) (RODO), informuję, że:

1. administratorem danych osobowych przetwarzanych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, z siedzibą pod adresem: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, jest Minister Funduszy i Polityki Regionalnej;

2. dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość, na podstawie przepisów art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;

3. dane osobowe mogą być udostępniane innym organom uprawnionym na podstawie stosownych przepisów do uzyskania danych;

4. w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje prawo: – żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, – cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie, – wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

5. dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w celu podejmowania decyzji, w tym profilowaniu;

6. dane kontaktowe do Inspektora ochrony danych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej: Inspektor Ochrony Danych, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, adres ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, adres e-mail: IOD@miir.gov.pl.