Przejdź do treści Kontakt Regulamin
UE logo
tytuł projektu

Wdrożenie e-zdrowia w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Sulejówku

nazwa beneficjenta
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W SULEJÓWKU
wartość projektu
1 490 091,27 zł
dofinansowanie z UE
1 152 175,85 zł
Województwo
mazowieckie
Powiat
miński
program
Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020
działanie
2.1. E-usługi
fundusz
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
perspektywa
2014 - 2020

Przedmiotowy pn. „Wdrożenie e-zdrowia w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Sulejówku” obejmuje dla podstawowe elementy: I. Zakup oprogramowania, licencji i aplikacji niezbędnych do wdrożenia elektronicznego obiegu dokumentów medycznych oraz wdrożenia 6 e-usług II. Zakup sprzętu teleinformatycznego oraz infrastruktury sieciowej niezbędnej do sprawnego funkcjonowania zakupionego w ramach projektu oprogramowania i aplikacji Odpowiada on na zdiagnozowane problemy ZOZ w zakresie braku wdrożonych e-usług oraz niedostosowania placówki do wymagań narzuconych przez ustawodawcę w zakresie prowadzenia elektronicznej dokumentacji medycznej od dnia 1 sierpnia 2017r. Dodatkowo projekt odpowiada na potrzeby integracji systemów zakładów zdrowotnych świadczących usługi zdrowotne z platformą P1 oraz P2 wdrażaną przez Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia. Wnioskodawca spełnia warunki udziału w przedmiotowym konkursie, ponieważ posiada kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia w zakresie Podstawowej Opieki Zdrowotnej nr 07R-1-00043-05-01-2011-2013/13 (07-00-01000-13-06/06), dodatkowo posiada kontrakty na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej. W związku z

Twój opis projektu

Aby dodać zdjęcie, opis lub załączyć inne materiały dotyczące projektu, powinieneś wypełnić poniższy formularz. Po kliknięciu przycisku „wyślij” zostanie przesłana do Ciebie wiadomość e-mail z prośbą o potwierdzenie. Do przesłania formularza niezbędne jest zaakceptowanie Regulaminu Mapy Dotacji UE oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Materiały zostaną przesłane do redaktora serwisu, który po sprawdzeniu opublikuje je na stronie.

Dodaj zdjęcia project photos
Dodaj film lub prezentację project films
Opis projektu
Description of the project

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Serwisu internetowego Mapa Dotacji UE i akceptuję jego postanowienia.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, wpisanych w formularzu kontaktowym, w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) (RODO), informuję, że:

1. administratorem danych osobowych przetwarzanych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, z siedzibą pod adresem: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, jest Minister Funduszy i Polityki Regionalnej;

2. dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość, na podstawie przepisów art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;

3. dane osobowe mogą być udostępniane innym organom uprawnionym na podstawie stosownych przepisów do uzyskania danych;

4. w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje prawo: – żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, – cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie, – wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

5. dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w celu podejmowania decyzji, w tym profilowaniu;

6. dane kontaktowe do Inspektora ochrony danych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej: Inspektor Ochrony Danych, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, adres ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, adres e-mail: IOD@miir.gov.pl.