Przejdź do treści Kontakt Regulamin
UE logo
tytuł projektu

Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)

nazwa beneficjenta
MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA
wartość projektu
38 138 279,15 zł
dofinansowanie z UE
27 974 954,91 zł
Województwo
mazowieckie
Powiat
grodziski (mazowieckie)
legionowski
m.st. Warszawa
miński
nowodworski (mazowieckie)
otwocki
piaseczyński
pruszkowski
warszawski zachodni
wołomiński
żyrardowski
program
Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020
działanie
2.1. E-usługi
fundusz
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
perspektywa
2014 - 2020

Celem projektu jest podniesienie dostępności, poziomu wykorzystywania i jakości usług publicznych związanych z dostępem do informacji i infrastruktury publicznej na terenie WOF poprzez stworzenie portfela bezpłatnych rozwiązań mobilnych. Odbiorcami e-usług będą mieszkańcy WOF, turyści i odwiedzający, w sposób szczególny zostaną uwzględnione potrzeby osób z dysfunkcjami wzroku. Projekt zakłada dostarczenie kompleksowego systemu składającego się z rozwiązań mobilnych w pięciu obszarach: e-dostępność – wdrożenie systemu mikronawigacji i informacji kontekstowej w przestrzeniach i obiektach użyteczności publicznej; e-turystyka – stworzenie spersonalizowanego e-przewodnika umożliwiającego zgłębianie zasobów turystycznych WOF zgodnie z preferencjami, wykorzystując informację kontekstową oraz rzeczywistość rozszerzoną; e-transport – uruchomienie narzędzia planowania podróży i poruszania się po terenie WOF komunikacją zbiorową, w postaci inteligentnej aplikacji mobilnej opartej o dane czasu rzeczywistego, elastycznie reagującej na zmiany oraz posiadającej moduł informacji kontekstowych; e-parkowanie – dostarczenie kierowcom prostego narzędzia pod postacią aplikacji mobilnej, która ułatwi im poruszanie się i odnajdowanie wolnych miejsc parkingowych; e-środowisko – zbudowanie systemu zbierania, przetwarzania i prezentowania danych dotyczących jakości powietrza oraz klimatu akustycznego w gminach WOF. Projekt realizuje 26 gmin WOF. Pierwszy etap to sformułowanie założeń architektury technologicznej, wspólnych standardów rozwiązań cyfrowych, polityki gromadzenia danych, polityki bezpieczeństwa i prywatności. Następnie przeprowadzona będzie inwestycja w infrastrukturę bazową. Kluczowym etapem będzie wdrażanie funkcjonalności w ramach 5 komponentów projektu przez zespoły tematyczne i wykonawców. Ostatnim aspektem będzie otwarcie danych gromadzonych przez stworzony system, aby mogły być ponownie wykorzystane przez inne podmioty oraz działania optymalizacyjne i asysty technicz