Przejdź do treści Kontakt Regulamin
UE logo
tytuł projektu

Odnawialne Źródła Energii w gminach: Sochaczew, Nowa Sucha, Rybno i Teresin - II etap

kategoria
nazwa beneficjenta
GMINA SOCHACZEW
wartość projektu
8 597 673,73 zł
dofinansowanie z UE
5 606 978,17 zł
Województwo
mazowieckie
Powiat
sochaczewski
program
Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020
działanie
4.1. Odnawialne źródła energii
fundusz
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
perspektywa
2014 - 2020

Realizacja projektu polega na montażu odnawialnych źródeł energii na obiektach prywatnych o raz budynkach użyteczności publicznej na terenie gmin: Sochaczew, Nowa Sucha, Rybno i Teresin. Celem głównym projektu jest efektywne wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych w 4 gminach: Sochaczew, Nowa Sucha Rybno i Teresin przyczyniające się do powstania infrastruktury przyjaznej środowisku. Cele projektu są związane z wykorzystaniem alternatywnych źródeł energii przez mieszkańców 4 gminy co wiąże się m.in. z poprawą jakości powietrza w regionie i poprzez to, są spójne z celami Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. W wyniku realizacji projektu osiągnięte zostaną następujące rezultaty: Produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanych/nowych mocy wytwórczych instalacji wykorzystujących OZE – 805,55 MWhe/rok, Produkcja energii cieplnej z nowo wybudowanych/nowych mocy wytwórczych instalacji wykorzystujących OZE – 1 576,18 MWht/rok. Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (CI34) – 787,72 [tony ekwiwalentu CO2 /rok]. Produkcja energii cieplnej z nowych mocy wytwórczych instalacji wykorzystujących OZE 1 576,18 MWht/rok. Produkcja energii cieplnej z nowo wybudowanych instalacji wykorzystujących OZE 1 576,18 MWht/rok. Produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanych instalacji wykorzystujących OZE 805,55 MWhe/rok. Produkcja energii elektrycznej z nowych mocy wytwórczych instalacji wykorzystujących OZE 805,55 MWhe/rok. Produkty: Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE – 105 szt. Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii cieplnej z OZE – 89 szt. Grupę docelową projektu będą mieszkańcy 4 Gmin Sochaczew, Nowa Sucha, Rybno, Teresin oraz pracownicy i użytkownicy obiektów użyteczności publicznej.

Twój opis projektu

Aby dodać zdjęcie, opis lub załączyć inne materiały dotyczące projektu, powinieneś wypełnić poniższy formularz. Po kliknięciu przycisku „wyślij” zostanie przesłana do Ciebie wiadomość e-mail z prośbą o potwierdzenie. Do przesłania formularza niezbędne jest zaakceptowanie Regulaminu Mapy Dotacji UE oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Materiały zostaną przesłane do redaktora serwisu, który po sprawdzeniu opublikuje je na stronie.

Dodaj zdjęcia project photos
Dodaj film lub prezentację project films
Opis projektu
Description of the project

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Serwisu internetowego Mapa Dotacji UE i akceptuję jego postanowienia.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, wpisanych w formularzu kontaktowym, w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) (RODO), informuję, że:

1. administratorem danych osobowych przetwarzanych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, z siedzibą pod adresem: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, jest Minister Funduszy i Polityki Regionalnej;

2. dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość, na podstawie przepisów art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;

3. dane osobowe mogą być udostępniane innym organom uprawnionym na podstawie stosownych przepisów do uzyskania danych;

4. w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje prawo: – żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, – cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie, – wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

5. dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w celu podejmowania decyzji, w tym profilowaniu;

6. dane kontaktowe do Inspektora ochrony danych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej: Inspektor Ochrony Danych, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, adres ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, adres e-mail: IOD@miir.gov.pl.