Przejdź do treści Kontakt Regulamin
UE logo
tytuł projektu

„Ograniczenie zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej poprzez wybudowanie 3 parkingów typu P+R na terenie Gminy Radzymin”

nazwa beneficjenta
GMINA RADZYMIN
wartość projektu
949 413,70 zł
dofinansowanie z UE
721 003,60 zł
Województwo
mazowieckie
Powiat
wołomiński
program
Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020
działanie
4.3. Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza
fundusz
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
perspektywa
2014 - 2020

Przedmiotem projektu jest budowa parkingów w systemie „Parkuj i Jedź” w mieście Radzymin i Słupno w Gminie Radzymin. Projekt będzie realizowany na podstawie przeprowadzonej uprzednio analizy zasadności budowy parkingów „Parkuj i Jedź”, w wyniku której przeanalizowano wybrane miejscowości i lokalizację pod kątem zapotrzebowania społeczno-gospodarczego i komunikacyjnego i następnie wskazano miejsca do budowy nowych parkingów. W wyniku przeprowadzonych działań planistycznych i przygotowawczych opracowano projekty budowlane i kosztorysy oraz dokonano zgłoszenia prac dla 2 lokalizacji w Radzyminie (Al. Jana Pawła i ul. Wyszyńskiego) i 1 w Słupnie (ul. Żeromskiego). Do zakresu rzeczowego projektu należeć będą następujące zadania: 1. Budowa parkingu typu P+R przy Al .Jana Pawła II w Radzyminie 2. Budowa parkingu typu P+R przy ul. Wyszyńskiego w Radzyminie 3. Budowa parkingu typu P+R przy ul. Żeromskiego w Słupnie Gmina Radzymin wraz z niezbędną infrastrukturą 4. Nadzór inwestorski 5. Projekty budowlane 6. System jednolitego oznakowania wszystkich parkingów „Parkuj i Jedź” dla WOF ZIT 7. Studium wykonalności 8. Promocja projektu Wnioskodawcą i inwestorem będzie Gmina Radzymin, która będzie realizować inwestycje przy pomocy swojego aparatu pomocniczego – Urzędu Miasta i Gminy Radzymin. Realizacją projektu zajmą się doświadczeni pracownicy referatów, którzy wykonają wszystkie prace związane z projektem a następnie po jego zakończeniu, zadbają o zapewnienie trwałości projektu i jego rezultatów. Powstała infrastruktura będzie zarządzana przez Urząd Miasta i Gminy w Radzyminie. Efektem projektu będzie powstanie parkingów w systemie „Parkuj i Jedź” w 3 lokalizacjach, powstanie 98 miejsc parkingowych, w tym 6 przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych. Projekt przewiduje połączenie lokalizacji parkingów z centrami przesiadkowymi (rowery, autobusy). Łącznie przewiduje się, że w ciągu roku z miejsc parkingowych będzie korzystać ok 20 000 samochodów osobowych.

Twój opis projektu

Aby dodać zdjęcie, opis lub załączyć inne materiały dotyczące projektu, powinieneś wypełnić poniższy formularz. Po kliknięciu przycisku „wyślij” zostanie przesłana do Ciebie wiadomość e-mail z prośbą o potwierdzenie. Do przesłania formularza niezbędne jest zaakceptowanie Regulaminu Mapy Dotacji UE oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Materiały zostaną przesłane do redaktora serwisu, który po sprawdzeniu opublikuje je na stronie.

Dodaj zdjęcia project photos
Dodaj film lub prezentację project films
Opis projektu
Description of the project

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Serwisu internetowego Mapa Dotacji UE i akceptuję jego postanowienia.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, wpisanych w formularzu kontaktowym, w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) (RODO), informuję, że:

1. administratorem danych osobowych przetwarzanych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, z siedzibą pod adresem: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, jest Minister Funduszy i Polityki Regionalnej;

2. dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość, na podstawie przepisów art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;

3. dane osobowe mogą być udostępniane innym organom uprawnionym na podstawie stosownych przepisów do uzyskania danych;

4. w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje prawo: – żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, – cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie, – wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

5. dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w celu podejmowania decyzji, w tym profilowaniu;

6. dane kontaktowe do Inspektora ochrony danych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej: Inspektor Ochrony Danych, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, adres ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, adres e-mail: IOD@miir.gov.pl.