Przejdź do treści Kontakt Regulamin
UE logo
prev slide next slide
image
tytuł projektu

Budowa parkingów strategicznych "Parkuj i Jedź" (Park&Ride) - III etap

nazwa beneficjenta
MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA
wartość projektu
5 317 857,65 zł
dofinansowanie z UE
2 765 939,23 zł
Województwo
mazowieckie
Powiat
m.st. Warszawa
program
Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020
działanie
4.3. Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza
fundusz
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
perspektywa
2014 - 2020

Przedmiotem projektu była inwestycja pn. „Budowa parkingów strategicznych „Parkuj i Jedź” (Park&Ride) – III etap”, realizowana w ramach Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego 2014-2020+. W Warszawie został wybudowany jednopoziomowy parking P+R Młociny III dla 157 samochodów osobowych (łącznię z 6 miejscami dla osób z niepełnosprawnościami) oraz 24 miejsca dla rowerów, z elementami Odnawialnych Źródeł Energii (OZE) i systemem pobierania opłat (SPO). Parking bezpośrednio przylega do Węzła Komunikacyjnego Młociny (WKM), skupiającego wszystkie (poza koleją) środki warszawskiej komunikacji publicznej – metro, autobusy, tramwaje, system rowerów miejskich Veturilo i autobusów podmiejskich. Zapotrzebowanie na miejsca parkingowe zwiększyło się z chwilą uruchomienia trasy i Mostu M. Skłodowskiej-Curie. Grupą docelową są mieszkańcy Warszawy, WOF oraz turyści.

Głównym celem projektu była poprawa poziomu i jakości życia społeczności lokalnej poprzez ograniczenie emisji zanieczyszczenia powietrza i rozwój czystych, bezpiecznych, spójnych, funkcjonalnych oraz efektywnych form transportu publicznego i niezmotoryzowanego transportu indywidualnego. Efekt będzie odczuwalny poprzez mniejszy ruch na drogach, czystsze powietrze, mniejszy hałas.

Parking został wykonany w pasie rozdzielającym jezdnię ul. Kasprowicza od strony południowej głowicy metra Młociny. Zastosowano OZE w postaci paneli fotowoltaicznych i punktów ładowania samochodów i rowerów elektrycznych. Parking został zrealizowany zgodnie z zasadą uniwersalnego projektowania, polegającego na projektowaniu produktów, środowiska, programów i usług tak, by były użyteczne dla wszystkich. Projekt został wykonany jednoetapowo, w ramach projektu zaplanowano zadania: 1) dokumentacja projektowa, 2) roboty budowlane.