Przejdź do treści Kontakt Regulamin
UE logo
prev slide next slide
image
tytuł projektu

Budowa parkingów strategicznych "Parkuj i Jedź" (Park&Ride) - III etap

nazwa beneficjenta
MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA
wartość projektu
5 317 857,65 zł
dofinansowanie z UE
2 765 939,23 zł
Województwo
mazowieckie
Powiat
m.st. Warszawa
program
Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020
działanie
4.3. Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza
fundusz
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
perspektywa
2014 - 2020

Przedmiotem projektu była inwestycja pn. „Budowa parkingów strategicznych „Parkuj i Jedź” (Park&Ride) – III etap”, realizowana w ramach Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego 2014-2020+. W Warszawie został wybudowany jednopoziomowy parking P+R Młociny III dla 157 samochodów osobowych (łącznię z 6 miejscami dla osób z niepełnosprawnościami) oraz 24 miejsca dla rowerów, z elementami Odnawialnych Źródeł Energii (OZE) i systemem pobierania opłat (SPO). Parking bezpośrednio przylega do Węzła Komunikacyjnego Młociny (WKM), skupiającego wszystkie (poza koleją) środki warszawskiej komunikacji publicznej – metro, autobusy, tramwaje, system rowerów miejskich Veturilo i autobusów podmiejskich. Zapotrzebowanie na miejsca parkingowe zwiększyło się z chwilą uruchomienia trasy i Mostu M. Skłodowskiej-Curie. Grupą docelową są mieszkańcy Warszawy, WOF oraz turyści.

Głównym celem projektu była poprawa poziomu i jakości życia społeczności lokalnej poprzez ograniczenie emisji zanieczyszczenia powietrza i rozwój czystych, bezpiecznych, spójnych, funkcjonalnych oraz efektywnych form transportu publicznego i niezmotoryzowanego transportu indywidualnego. Efekt będzie odczuwalny poprzez mniejszy ruch na drogach, czystsze powietrze, mniejszy hałas.

Parking został wykonany w pasie rozdzielającym jezdnię ul. Kasprowicza od strony południowej głowicy metra Młociny. Zastosowano OZE w postaci paneli fotowoltaicznych i punktów ładowania samochodów i rowerów elektrycznych. Parking został zrealizowany zgodnie z zasadą uniwersalnego projektowania, polegającego na projektowaniu produktów, środowiska, programów i usług tak, by były użyteczne dla wszystkich. Projekt został wykonany jednoetapowo, w ramach projektu zaplanowano zadania: 1) dokumentacja projektowa, 2) roboty budowlane.

Twój opis projektu

Aby dodać zdjęcie, opis lub załączyć inne materiały dotyczące projektu, powinieneś wypełnić poniższy formularz. Po kliknięciu przycisku „wyślij” zostanie przesłana do Ciebie wiadomość e-mail z prośbą o potwierdzenie. Do przesłania formularza niezbędne jest zaakceptowanie Regulaminu Mapy Dotacji UE oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Materiały zostaną przesłane do redaktora serwisu, który po sprawdzeniu opublikuje je na stronie.

Dodaj zdjęcia project photos
Dodaj film lub prezentację project films
Opis projektu
Description of the project

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Serwisu internetowego Mapa Dotacji UE i akceptuję jego postanowienia.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, wpisanych w formularzu kontaktowym, w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) (RODO), informuję, że:

1. administratorem danych osobowych przetwarzanych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, z siedzibą pod adresem: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, jest Minister Funduszy i Polityki Regionalnej;

2. dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość, na podstawie przepisów art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;

3. dane osobowe mogą być udostępniane innym organom uprawnionym na podstawie stosownych przepisów do uzyskania danych;

4. w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje prawo: – żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, – cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie, – wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

5. dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w celu podejmowania decyzji, w tym profilowaniu;

6. dane kontaktowe do Inspektora ochrony danych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej: Inspektor Ochrony Danych, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, adres ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, adres e-mail: IOD@miir.gov.pl.