Zintegrowana sieć ścieżek rowerowych na terenie gmin Marki, Ząbki, Zielonka, Kobyłka w ramach ZIT WOF

Projekt pt.„Zintegrowana sieć ścieżek rowerowych na terenie gmin Marki,Ząbki,Zielonka,Kobyłka w ramach ZIT WOF” realizowany jest na terenie 4 gmin: Markach,Ząbkach,Kobyłce oraz Zielonce. Liderem projektu jest Gmina Miasto Marki,partnerami zaś Miasto Kobyłka, Miasto Ząbki oraz Miasto Zielonka. Projekt obejmuje budowę oraz przebudowę sieci dróg rowerowych o łącznej długości 23,769km(ścieżki rowerowe 13,047km oraz ciągi pieszo-rowerowe 10,722km)wraz z … Czytaj dalej Zintegrowana sieć ścieżek rowerowych na terenie gmin Marki, Ząbki, Zielonka, Kobyłka w ramach ZIT WOF