Przejdź do treści Kontakt Regulamin
UE logo
prev slide next slide
image
tytuł projektu

Rozwój sieci tras rowerowych Warszawy w ramach ZIT WOF– etap I

nazwa beneficjenta
MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA
wartość projektu
185 452 233,04 zł
dofinansowanie z UE
71 592 114,14 zł
Województwo
mazowieckie
Powiat
m.st. Warszawa
wołomiński
program
Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020
działanie
4.3. Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza
fundusz
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
perspektywa
2014 - 2020

W ramach projektu pn.: „Rozwój sieci tras rowerowych Warszawy w ramach ZIT WOF – etap I” zostanie wybudowanych i przebudowanych łącznie ok. 73 km dróg rowerowych wzdłuż głównych arterii m.st. Warszawy takich jak: ul. Puławska, ul. Żwirki i Wigury, ul. Kasprzaka – Wolska – Połczyńska, ul. Okopowa – Towarowa, ul. Radzymińska, Al. Stanów Zjednoczonych – Ostrobramska, ul. Powsińska – Wiertnicza – Przyczółkowa i wiele innych.

Dzięki realizacji ponad 30 różnych inwestycji w ramach projektu znacznie zwiększy się bezpieczeństwo rowerzystów, z kolei nowopowstała sieć ścieżek stanie się znakomitym uzupełnieniem systemu transportowego miasta oraz bezpośrednio wpłynie na rozwinięcie się sieci Veturilo. Drogi rowerowe w ramach projektu zostały zaprojektowane w taki sposób, aby móc szybko przesiąść się do innych środków transportu np. stacja Metro Wilanowska / P+R Metro Wilanowska, Metro Rondo Daszyńskiego, PKP Dworzec Gdański / Metro Dworzec Gdański i wiele innych.

Ponadto projekt przyczyni się do zmniejszenia hałasu, emisji CO2 oraz pyłów PM 10 w związku z faktem, że wielu mieszkańców przesiądzie się na rowery, aby dotrzeć do pracy.

Projekt jest realizowany w partnerstwie z Miastem Ząbki oraz Gminą Miastem Marki.

Twój opis projektu

Aby dodać zdjęcie, opis lub załączyć inne materiały dotyczące projektu, powinieneś wypełnić poniższy formularz. Po kliknięciu przycisku „wyślij” zostanie przesłana do Ciebie wiadomość e-mail z prośbą o potwierdzenie. Do przesłania formularza niezbędne jest zaakceptowanie Regulaminu Mapy Dotacji UE oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Materiały zostaną przesłane do redaktora serwisu, który po sprawdzeniu opublikuje je na stronie.

Dodaj zdjęcia project photos
Dodaj film lub prezentację project films
Opis projektu
Description of the project

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Serwisu internetowego Mapa Dotacji UE i akceptuję jego postanowienia.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, wpisanych w formularzu kontaktowym, w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) (RODO), informuję, że:

1. administratorem danych osobowych przetwarzanych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, z siedzibą pod adresem: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, jest Minister Funduszy i Polityki Regionalnej;

2. dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość, na podstawie przepisów art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;

3. dane osobowe mogą być udostępniane innym organom uprawnionym na podstawie stosownych przepisów do uzyskania danych;

4. w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje prawo: – żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, – cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie, – wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

5. dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w celu podejmowania decyzji, w tym profilowaniu;

6. dane kontaktowe do Inspektora ochrony danych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej: Inspektor Ochrony Danych, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, adres ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, adres e-mail: IOD@miir.gov.pl.