Przejdź do treści Kontakt Regulamin
UE logo
tytuł projektu

Budowa parkingów i ciągów komunikacyjnych przy stacji kolejowej PKP w Międzyborowie na terenie Gminy Jaktorów

nazwa beneficjenta
GMINA JAKTORÓW
wartość projektu
2 073 563,90 zł
dofinansowanie z UE
1 640 224,31 zł
Województwo
mazowieckie
Powiat
grodziski (mazowieckie)
program
Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020
działanie
4.3. Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza
fundusz
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
perspektywa
2014 - 2020

Projekt Gm. Jaktorów (w ramach ZIT dla WOF) dot. budowy 3 parkingów P+R przy stacji PKP w Międzyborowie, przy ul. Sportowców, Niepodległości (strona półn. torów), ul. Niepodległości (strona połudn. torów) w Międzyborowie. Łączna liczba miejsc parkingowych to 230 szt., w tym 8 to miejsca przeznaczone dla osób niepełnosprawnych. Projekt przewiduje budowę 80 szt. parkingów dla rowerów z wiatami i budowę dróg manewrowych, ciągów pieszych, odwodnienia i oświetlenia. Celem projektu jest wzmacnianie funkcjonalności multimodalnego systemu transportowego na obszarze WOF poprzez zrównoważony rozwój węzłów multimodalnych oraz obniżenie emisyjności transportu w gminie Jaktorów. Realizacja projektu odpowiada na problemy zdiagnozowane w Strategii ZIT: „Wysoki poziom emisji zanieczyszczeń do środowiska, w tym zanieczyszczeń powietrza”. Problemami dodatkowymi są „Powstawanie niezorganizowanych (dzikich) parkingów w pobliżu miejsc przesiadkowych”, „Niekorzystny klimat akustyczny, powodowany przez hałas komunikacyjny”. Projekt wpisuje się w kierunki działań niskoemisyjnych Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na lata 2015–2020 dla Gminy Jaktorów i Plan Zrównoważonej Mobilności dla WOF. Wybudowane w ramach realizacji inwestycji parkingi umożliwią bezpośrednie połączenie ze środkami publicznego transportu zbiorowego: PKP Międzyborów (30 metrów), przystanek MZK w Międzyborowie. Projekt będzie powiązany z planowaną do realizacji ścieżką rowerową umożliwiającą dojazd do Grodziska Mazowieckiego i Żyrardowa. Główną grupą docelową są mieszkańcy Gm. Jaktorów. Jednocześnie, budowa parkingów P+R przy przystanku kolejowym w Międzyborowie spowoduje, iż jego użytkownikami będą także mieszkańcy sąsiednich Gmin: Baranów i Radziejowice, dla których ten przystanek stanowi najbliższe połączenie kolejowe na linii Warszawa-Skierniewice. Projekt realizowany będzie w latach 2016-2018. Wnioskodawca dysponuje gruntami (gminne, umowa najmu z PKP), proj. technicznym, kosztorysem, decyzjami lokalizac. i studium wy

Twój opis projektu

Aby dodać zdjęcie, opis lub załączyć inne materiały dotyczące projektu, powinieneś wypełnić poniższy formularz. Po kliknięciu przycisku „wyślij” zostanie przesłana do Ciebie wiadomość e-mail z prośbą o potwierdzenie. Do przesłania formularza niezbędne jest zaakceptowanie Regulaminu Mapy Dotacji UE oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Materiały zostaną przesłane do redaktora serwisu, który po sprawdzeniu opublikuje je na stronie.

Dodaj zdjęcia project photos
Dodaj film lub prezentację project films
Opis projektu
Description of the project

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Serwisu internetowego Mapa Dotacji UE i akceptuję jego postanowienia.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, wpisanych w formularzu kontaktowym, w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) (RODO), informuję, że:

1. administratorem danych osobowych przetwarzanych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, z siedzibą pod adresem: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, jest Minister Funduszy i Polityki Regionalnej;

2. dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość, na podstawie przepisów art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;

3. dane osobowe mogą być udostępniane innym organom uprawnionym na podstawie stosownych przepisów do uzyskania danych;

4. w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje prawo: – żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, – cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie, – wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

5. dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w celu podejmowania decyzji, w tym profilowaniu;

6. dane kontaktowe do Inspektora ochrony danych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej: Inspektor Ochrony Danych, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, adres ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, adres e-mail: IOD@miir.gov.pl.