Przejdź do treści Kontakt Regulamin
UE logo
tytuł projektu

Budowa parkingów i ciągów komunikacyjnych przy stacji kolejowej PKP w Międzyborowie na terenie Gminy Jaktorów

nazwa beneficjenta
GMINA JAKTORÓW
wartość projektu
2 073 563,90 zł
dofinansowanie z UE
1 640 224,31 zł
Województwo
mazowieckie
Powiat
grodziski (mazowieckie)
program
Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020
działanie
4.3. Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza
fundusz
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
perspektywa
2014 - 2020

Projekt Gm. Jaktorów (w ramach ZIT dla WOF) dot. budowy 3 parkingów P+R przy stacji PKP w Międzyborowie, przy ul. Sportowców, Niepodległości (strona półn. torów), ul. Niepodległości (strona połudn. torów) w Międzyborowie. Łączna liczba miejsc parkingowych to 230 szt., w tym 8 to miejsca przeznaczone dla osób niepełnosprawnych. Projekt przewiduje budowę 80 szt. parkingów dla rowerów z wiatami i budowę dróg manewrowych, ciągów pieszych, odwodnienia i oświetlenia. Celem projektu jest wzmacnianie funkcjonalności multimodalnego systemu transportowego na obszarze WOF poprzez zrównoważony rozwój węzłów multimodalnych oraz obniżenie emisyjności transportu w gminie Jaktorów. Realizacja projektu odpowiada na problemy zdiagnozowane w Strategii ZIT: „Wysoki poziom emisji zanieczyszczeń do środowiska, w tym zanieczyszczeń powietrza”. Problemami dodatkowymi są „Powstawanie niezorganizowanych (dzikich) parkingów w pobliżu miejsc przesiadkowych”, „Niekorzystny klimat akustyczny, powodowany przez hałas komunikacyjny”. Projekt wpisuje się w kierunki działań niskoemisyjnych Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na lata 2015–2020 dla Gminy Jaktorów i Plan Zrównoważonej Mobilności dla WOF. Wybudowane w ramach realizacji inwestycji parkingi umożliwią bezpośrednie połączenie ze środkami publicznego transportu zbiorowego: PKP Międzyborów (30 metrów), przystanek MZK w Międzyborowie. Projekt będzie powiązany z planowaną do realizacji ścieżką rowerową umożliwiającą dojazd do Grodziska Mazowieckiego i Żyrardowa. Główną grupą docelową są mieszkańcy Gm. Jaktorów. Jednocześnie, budowa parkingów P+R przy przystanku kolejowym w Międzyborowie spowoduje, iż jego użytkownikami będą także mieszkańcy sąsiednich Gmin: Baranów i Radziejowice, dla których ten przystanek stanowi najbliższe połączenie kolejowe na linii Warszawa-Skierniewice. Projekt realizowany będzie w latach 2016-2018. Wnioskodawca dysponuje gruntami (gminne, umowa najmu z PKP), proj. technicznym, kosztorysem, decyzjami lokalizac. i studium wy