Przejdź do treści Kontakt Regulamin
UE logo
prev slide next slide
imageimageimageimageimageimageimageimageimage
tytuł projektu

Zwiększenie atrakcyjności turystycznej wschodniego Mazowsza poprzez rewaloryzację zabytkowego zespołu pałacowo-parkowego w Korczewie nad Bugiem.

kategoria
nazwa beneficjenta
FUNDACJA "PAŁAC W KORCZEWIE"
wartość projektu
4 444 070,72 zł
dofinansowanie z UE
2 592 644,56 zł
Województwo
mazowieckie
Powiat
siedlecki
program
Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020
działanie
5.3. Dziedzictwo kulturowe
fundusz
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
perspektywa
2014 - 2020

Pałac w Korczewie, usytuowany na wschodnich krańcach Mazowsza, po latach zapomnienia i zniszczeń odzyskał dawny charakter, który nadał mu w 1734 r. Aleksander Kuczyński. Pozyskane środki finansowe z funduszy europejskich pozwoliły odrestaurować kompleks pałacowo-parkowy. Obiekt przeszedł prace konserwatorskie, zakupiono także niezbędne wyposażenie do oranżerii, sal wystawowych, sali teatralnej oraz sali norwidowskiej. Fundacja planuje powołać w Korczewie inicjatywę pod nazwą „Korczewski Inkubator Kultury”. Pałac w Korczewie powinien stać się miejscem tętniącym życiem kulturalno-edukacyjnym. Galeria forotrafii: Krzysztof Chojnacki

Prezentację projektu można również znaleźć w serwisie youtube.

Twój opis projektu

Aby dodać zdjęcie, opis lub załączyć inne materiały dotyczące projektu, powinieneś wypełnić poniższy formularz. Po kliknięciu przycisku „wyślij” zostanie przesłana do Ciebie wiadomość e-mail z prośbą o potwierdzenie. Do przesłania formularza niezbędne jest zaakceptowanie Regulaminu Mapy Dotacji UE oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Materiały zostaną przesłane do redaktora serwisu, który po sprawdzeniu opublikuje je na stronie.

Dodaj zdjęcia project photos
Dodaj film lub prezentację project films
Opis projektu
Description of the project

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Serwisu internetowego Mapa Dotacji UE i akceptuję jego postanowienia.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, wpisanych w formularzu kontaktowym, w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) (RODO), informuję, że:

1. administratorem danych osobowych przetwarzanych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, z siedzibą pod adresem: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, jest Minister Funduszy i Polityki Regionalnej;

2. dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość, na podstawie przepisów art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;

3. dane osobowe mogą być udostępniane innym organom uprawnionym na podstawie stosownych przepisów do uzyskania danych;

4. w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje prawo: – żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, – cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie, – wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

5. dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w celu podejmowania decyzji, w tym profilowaniu;

6. dane kontaktowe do Inspektora ochrony danych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej: Inspektor Ochrony Danych, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, adres ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, adres e-mail: IOD@miir.gov.pl.