Umożliwienie powrotu do aktywności zawodowej osób opiekujących się dzieckiem do lat 3 przez stworzenie miejsc w żłobku Planeta Urwisów na Woli

Celem projektu jest umożliwienie powrotu do aktywności zawodowej 31 os.(31K+0M) z terenu ZIT WOF, sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3, przez utworzenie 31 miejsc opieki nad dziećmi do 3 r.życia w nowym żłobku w W-wie w dzielnicy Wola w okresie od lipca 2017 do października 2018. W ramach projektu umożliwiony zostanie powrót na r.pracy … Czytaj dalej Umożliwienie powrotu do aktywności zawodowej osób opiekujących się dzieckiem do lat 3 przez stworzenie miejsc w żłobku Planeta Urwisów na Woli