Przejdź do treści Kontakt Regulamin
UE logo
tytuł projektu

Żłobek Myszka Miki szansą powrotu na rynek pracy

nazwa beneficjenta
AKADEMIA MALUCHA MYSZKA MIKI SP. Z O.O.
wartość projektu
927 112,50 zł
dofinansowanie z UE
739 758,50 zł
Województwo
mazowieckie
Powiat
m.st. Warszawa
pruszkowski
program
Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020
działanie
8.3. Ułatwianie powrotu do aktywności zawodowej osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3
fundusz
Europejski Fundusz Społeczny
perspektywa
2014 - 2020

1. CELEM GŁÓWNYM projektu realizowanego na terenie woj. mazowieckiego na obszarze ZIT WOF w okresie od 1.07.2017 r. do 31.12.2019 r. jest powrót do zatrudnienia 16 osób, w tym 15 kobiet, oraz podjęcie aktywności zawodowej przez 8 osób, w tym 7 kobiet, którzy sprawują opiekę nad dziećmi do lat 3. Celem szczegółowym projektu jest w okresie od 1.07.2017 r. do 31.12.2019 r. utworzenie 30 miejsc opieki w 2 żłobkach w Piastowie oraz Pruszkowie i sprawowanie opieki nad 30 dziećmi do lat 3, co umożliwi opiekunom prawnym z obszaru ZIT WOF powrót do aktywności zawodowej. 2. Główne wskaźniki: 1. Liczba osób, które powróciły na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem/ wychowaniem dziecka, po opuszczeniu programu – 16 osób (80%). 2. Liczba osób pozostających bez pracy, które znalazły pracę lub poszukują pracy po opuszczeniu programu – 8 osób (80%). 3. Liczba utworzonych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – 65 4. Grupa docelowa: to 30 osób (26K/4M) z woj. mazowieckiego z terenu ZIT WOF, które sprawują opiekę nad dziećmi do lat 3, w tym: – 20 os. powracających po urlopach macierzyński i/lub rodzicielskich (18K/2M) – 10 os. pozostających bez zatrudnienia (8K/2M). 5. Główne zadania w projekcie: 1. Przygotowanie żłobka w Pruszkowie. 2. Przygotowanie żłobka w Piastowie. 3. Opieka nad dziećmi w żłobku w Pruszkowie 4. Opieka nad dziećmi w żłobku w Piastowie. 6. Wsparcie w ramach projektu: opieka nad dziećmi do lat 3 przez okres 24 miesięcy. 7. Okres realizacji: 1.07.2017 – 31.12.2019 r. 8. Obszar: woj. mazowieckie obszar ZIT WOF.

Twój opis projektu

Aby dodać zdjęcie, opis lub załączyć inne materiały dotyczące projektu, powinieneś wypełnić poniższy formularz. Po kliknięciu przycisku „wyślij” zostanie przesłana do Ciebie wiadomość e-mail z prośbą o potwierdzenie. Do przesłania formularza niezbędne jest zaakceptowanie Regulaminu Mapy Dotacji UE oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Materiały zostaną przesłane do redaktora serwisu, który po sprawdzeniu opublikuje je na stronie.

Dodaj zdjęcia project photos
Dodaj film lub prezentację project films
Opis projektu
Description of the project

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Serwisu internetowego Mapa Dotacji UE i akceptuję jego postanowienia.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, wpisanych w formularzu kontaktowym, w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) (RODO), informuję, że:

1. administratorem danych osobowych przetwarzanych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, z siedzibą pod adresem: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, jest Minister Funduszy i Polityki Regionalnej;

2. dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość, na podstawie przepisów art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;

3. dane osobowe mogą być udostępniane innym organom uprawnionym na podstawie stosownych przepisów do uzyskania danych;

4. w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje prawo: – żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, – cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie, – wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

5. dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w celu podejmowania decyzji, w tym profilowaniu;

6. dane kontaktowe do Inspektora ochrony danych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej: Inspektor Ochrony Danych, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, adres ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, adres e-mail: IOD@miir.gov.pl.