Z Mazowieckiej Szkoły w Wielki Świat

Celem głównym projektu jest podniesienie u 480 (202D,278CH) uczniów z terenów wiejskich kompetencji kluczowych (KK) (matematyczno-przyrodniczych (MP), społeczno-obywatelskich (SO), informatycznych (INF), umiej. uczenia się), postaw i umiejętności (PU) niezbędnych na rynku pracy (kreatywność, innowacyjność, umiejętność pracy zespołowej, postawy przedsiębiorcze) poprzez udział uczniów w realizacji 10 projektów edukacyjnych (160h/200h zajęć) oraz wsparcie 6 wiejskich szkół podstawowych … Czytaj dalej Z Mazowieckiej Szkoły w Wielki Świat