Wiedza moją potrzebą

Projekt realizowany będzie w okresie od 02.10.2017 do 31.05.2019. Jest odpowiedzią na potrzeby szkoły w zakresie edukacji wynikające z przygotowanej przed projektem diagnozy z 14.02.2017r. zatwierdzonej Zarządzeniem Nr 11.2017 Burmistrza Gminy Brwinów z 10.03.2017r. uwzględniającej inwentaryzację posiadanego sprzętu w szczególności zakupionego ze środków UE we wcześniejszych perspektywach. Skierowany jest do uczniów i uczennic klas IV,V,VI,VII,II … Czytaj dalej Wiedza moją potrzebą