Szkoła badaczy

Cel główny: Rozwijanie u uczniów Zespołu Szkół nr 22, LXXV LO, Szkoły Podstawowej nr 1, SP nr 12, SP nr 34, SP nr 220 i Technikum Architektoniczno Budowlanego kompetencji kluczowych, właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy poprzez organizację zajęć dodatkowych dla 1721 uczniów (911 dziewcząt,810 chłopców), tworzenie warunków do nauczania opartego na metodzie … Czytaj dalej Szkoła badaczy