Przejdź do treści Kontakt Regulamin
UE logo
tytuł projektu

" Pakiet Startowy - poradnictwo konstruowania ścieżki zawodowej i kariery nasielskich Gimnazjalistów"

nazwa beneficjenta
GMINA NASIELSK
wartość projektu
301 500,00 zł
dofinansowanie z UE
241 200,00 zł
Województwo
mazowieckie
Powiat
nowodworski (mazowieckie)
program
Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020
działanie
10.3. Doskonalenie zawodowe
fundusz
Europejski Fundusz Społeczny
perspektywa
2014 - 2020

Projekt” Pakiet Startowy – poradnictwo konstruowania ścieżki zawodowej i kariery nasielskich Gimnazjalistów” to próba wsparcia zorientowania uczniów na oczekiwania rynku pracy i określenie dalszej drogi edukacyjno – zawodowej . Cel główny: Przygotowanie uczniów nasielskich klas gimnazjalnych do trafnego wyboru dalszego kształcenia ponadgimnazjalnego i określenia własnej drogi zawodowej poprzez zwiększenie orientacji na oczekiwania regionalnego rynku pracy do czerwca 2017 roku. Cele szczegółowe: 1.Zwiększenie szans młodzieży z terenów miejsko – wiejskich na uczestnictwo w profesjonalnym doradztwie mającym na celu wprowadzenie młodzieży w dziedzinę dokonywania wyborów i podejmowania ważnych dla ich przyszłości decyzji edukacyjno – zawodowych, a przede wszystkim pobudzania do twórczej pracy nad sobą pozwalającym zdobyć umiejętności podejmowania decyzji. 2. Wypracowanie kompleksowego trzyletniego planu wsparcia młodzieży gimnazjalnej w zakresie doradztwa edukacyjno – zawodowe. W projekcie uczestniczyć będzie 376 gimnazjalistów w tym 177K i 199M.

Twój opis projektu

Aby dodać zdjęcie, opis lub załączyć inne materiały dotyczące projektu, powinieneś wypełnić poniższy formularz. Po kliknięciu przycisku „wyślij” zostanie przesłana do Ciebie wiadomość e-mail z prośbą o potwierdzenie. Do przesłania formularza niezbędne jest zaakceptowanie Regulaminu Mapy Dotacji UE oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Materiały zostaną przesłane do redaktora serwisu, który po sprawdzeniu opublikuje je na stronie.

Dodaj zdjęcia project photos
Dodaj film lub prezentację project films
Opis projektu
Description of the project

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Serwisu internetowego Mapa Dotacji UE i akceptuję jego postanowienia.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, wpisanych w formularzu kontaktowym, w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) (RODO), informuję, że:

1. administratorem danych osobowych przetwarzanych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, z siedzibą pod adresem: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, jest Minister Funduszy i Polityki Regionalnej;

2. dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość, na podstawie przepisów art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;

3. dane osobowe mogą być udostępniane innym organom uprawnionym na podstawie stosownych przepisów do uzyskania danych;

4. w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje prawo: – żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, – cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie, – wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

5. dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w celu podejmowania decyzji, w tym profilowaniu;

6. dane kontaktowe do Inspektora ochrony danych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej: Inspektor Ochrony Danych, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, adres ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, adres e-mail: IOD@miir.gov.pl.