Chwytam zmianę.

Cel gł.: Podniesienie zdolności systemu doradztwa edu.-zaw. 12 szkół z terenu dz. Śródmieście m.st. Warszawy przez realizację doradztwa edu-zaw. dla 1256 uczniów(624K,632M), uzyskanie i podniesienie kwalifik. doradców edu-zaw. u 108 nauczycieli (83K,25M) oraz rozwój współpr. szkół z rynkiem pracy do dnia 31.12.2018. Grupa objęta wsparciem:1256 uczniów i 135 nauczycieli z 12 szkół dz. Śródm. m.st. … Czytaj dalej Chwytam zmianę.