Bliżej rynku pracy- Zintegrowany System Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego ZIT WOF

Proj.real.w okresie IX2017-VIII 2019 [k.dost.1] na obszarze ZIT WOF (10 gmin:Warszawa,Grodzisk Maz.,Łomianki,Marki,Milanówek,Otwock, Nadarzyn,Pruszków,Ząbki,Zielonka) [k.form.ZIT1]. Wsparcie w ramach proj. jest skierowane do 71 szkół z oddz.gim. (z wył.szkół dla dorosłych) z obszaru ZIT WOF,w tym do doradców eduk.-zaw. oraz nauczycieli wyznaczonych do real.zadań z zakresu doradztwa eduk.-zaw. [DEZ] w w/w szkołach [k.dost.4] – łącznie 78os.(74K,4M) oraz … Czytaj dalej Bliżej rynku pracy- Zintegrowany System Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego ZIT WOF