Skip to main content Contact
UE logo
The title of the project

Budowa sieci i przyłączy ciepłowniczych na terenie gminy miasto Zakopane oraz gmin Poronin, Biały Dunajec i Szaflary w celu zwiększenia wykorzystania odnawialnych źródeł energii i ograniczenia emisji zanieczyszczeń do powietrza.

Name of the beneficiary
PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ GEOTERMIA PODHALAŃSKA SA
Project value
9 324 856,21 zł
Co-financing from the EU
4 476 048,76 zł
Voivodeship
małopolskie
County
nowotarski
tatrzański
program
Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020
action
4.4. REDUKCJA EMISJI ZANIECZYSZCZEŃ DO POWIETRZA
fund
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
perspective
2014 - 2020

W ramach realizacji projektu planowana jest rozbudowa sieci ciepłowniczej i budowa przyłączy w rejonie ul. Kościeliskiej i ul. Krzeptówki w Zakopanem oraz zwiększenie dyspozycji w tym rejonie. Z wykonanej analizy możliwości rozbudowy sieci w kierunku ul. Kościeliskiej i ul. Krzeptówki w Zakopanem wynika, że w celu podłączenia nowych odbiorców w tych rejonach konieczne będą dodatkowe inwestycje zwiększające dyspozycję tj.:budowa nowej przepompowni w okolicach szpitala chorób płuc w rejonie ul. Gładkie,modernizacja istniejącego układu pompowego w przepompowni Szymaszkowa w Zakopanem.W ramach projektu planowana jest budowa osiedlowej sieci cieplnej wraz z przyłączami w rejonie ulicy Tatrzańskiej i Piłsudskiego w Poroninie oraz budowa przyłączy ciepłowniczych do istniejących i nowych obiektów na terenie miasta Zakopane oraz gmin Poronin, Biały Dunajec i Szaflary. Wybudowana w rejonie ulicy Gładkie w Zakopanem przepompownia będzie należała do Wnioskodawcy.Właścicielem przepompowni Szymaszkowa w Zakopanem, która będzie modernizowana w ramach projektu jest Wnioskodawca.W związku z planowanym podłączeniem do sieci odbiorców z gminy miasto Zakopane oraz gmin Poronin, Biały Dunajec i Szaflary Wnioskodawca oświadcza, że zakres prac związanych z projektem nie pokrywa się z zakresem prac, które realizują podłączane gminy w ramach własnych realizowanych i planowanych inwestycji i nie wystąpi podwójne finansowanie jakiegokolwiek z elementu projektuŁącznie planowana do wybudowania w ramach projektu długość sieci i przyłączy ciepłowniczych wynosi 6,21 km. Planowane jest podłączenie 123 odbiorców. Zastosowana technologiaPrzy budowie sieci i przyłączy ciepłowniczych będą stosowane materiały preizolowane. System preizolowany ze względu na ekonomicznie dobraną grubość izolacji termicznej, skutecznie ogranicza straty ciepła podczas przesyłu do odbiorców, w przeciwieństwie do tradycyjnych systemów ciepłowniczych.

Your project description

To add a photo, description, specify a location or attach other materials about the project, you should fill out the form below. After clicking the “send” button, a message will be sent to you e-mail asking for confirmation. You must accept to submit the form. The EU Dot Map Guidelines and consent to the processing of personal data. materials will be sent to the editor of the site, who will publish it on the website after verification test.

Add photos project photos
Add a movie or presentation project films
Description of the project
Opis projektu

I declare that I have read the Regulations of the Online Website of the EU Mapa Dotacji and accept its provisions.

I agree to the processing of my personal data, entered in the contact form, in order to reply to the message. According to art. 13 para. 1 and 2 of the Regulation of the European Parliament and of the Council (EU) 2016/679 of 27 April 2016 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data and repealing Directive 95/46 / EC (Journal of Laws EU L 119, 04/05/2016, page 1) (RODO), I inform that:
1.administrator of personal data processed in the Ministry of Development Funds and Regional Policy, based at: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warsaw, is the Minister of Development Funds and Regional Policy;
2. personal data will be processed in order to reply to a message, based on the provisions of art. 6 par. 1 lit. a) RODO;
3. personal data may be made available to other authorities entitled under the relevant provisions to obtain data;
4. in connection with the processing of personal data have the right to: – request access to their personal data, rectify or limit processing, – raise objections to the processing of personal data, – withdraw consent to processing at any time, – submit a complaint to the supervisory body – the President of the Office Personal Data Protection;
5. personal data is not subject to automated processing in order to make decisions, including profiling;
6. contact details to the Data Protection Officer in the Ministry of Development Funds and Regional Policy: Data Protection Supervisor, Ministry of Development Funds and Regional Policy, address: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warsaw, e-mail address: IOD@miir.gov.pl