Przejdź do treści Kontakt Regulamin
UE logo
tytuł projektu

" Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza w Gminie Szerzyny poprzez inwestycje w źródła ciepła wykorzystujące biomasę i paliwa gazowe"

nazwa beneficjenta
GMINA SZERZYNY
wartość projektu
328 956,48 zł
dofinansowanie z UE
317 633,00 zł
Województwo
małopolskie
Powiat
tarnowski
program
Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020
działanie
4.4. REDUKCJA EMISJI ZANIECZYSZCZEŃ DO POWIETRZA
fundusz
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
perspektywa
2014 - 2020

Zakres proj. obejmuje wym.piecy na terenie Gminy Szerzyny.Cele:Ograniczenie niskiej emisji: CO2,, pyłów PM2,5 i PM10Dwutlenek węgla CO2 redukcja sumaryczna o 91,0, czyli 332,76ton równoważnika CO2rok, emisja przed 365,68 ton równoważnika CO2rok, emisja po 32,92 ton równoważnika CO2rok Pyły PM10 redukcja sumaryczna o 98,34 , czyli 1,314 Mgrok, emisja przed 1,336 Mgrok, emisja po 0,0222 Mgrok Pyły PM 2,5 redukcja sumaryczna o 96,06 , czyli 0,5404 Mgrok, emisja przed 0,5626 Mgrok, emisja po 0,0222 Mgrok.Wymiana 22 starych kotłów na paliwa stałe na kotły gazowe i opalane biomasąPoprawa jakości powietrzaWzrost ilości montowanych urządzeń OZE oraz zapewniających podniesienie efektywności energetycznej budynkówPromocja rozwiązań ekologicznych w gminie organizowanie szkoleń i spotkań dla mieszkańców, konkurów dla dzieci i młodzieżyGłówne kategorie kosztów: zakup nowych urządzeń grzewczych na paliwa stałe demontaż starych urządzeńmontaż nowych urządzeń grzewczychprzeprowadzanie działań promocyjnych i edukacyjnych w zakresie OZE oraz efektywności energetycznej.Projekt nie będzie realizowany na terenie uzdrowiskowym oraz nie jest planowane podłączenie do lokalnej sieci ciepłowniczej, gmina nie wykonuje programu osłonowego. Planowane są szkolenia dla mieszkańców gminy promujące postawy proekologiczne i podnoszące świadomość ekologiczną społeczności lokalnej. Projekt został wskazany w PGN gminy. W opracowaniu zawarto ocenę jakości powietrza w Gminie Szerzyny, poprzez zwrócenie uwagi na problem emisji CO2 oraz określenie działań w zakresie obniżenia jej poziomu. Temat uwzględnia emisję zanieczyszczeń, pochodzącą ze źródeł w obiektach jedno i wielorodzinnych, budynków użyteczności publicznej oraz udział zanieczyszczeń przemysłowych i komunikacyjnych.Gmina Szerzyny jest wyszczególniona w Programie Ochrony Powietrza dla woj. małopolskiego POP stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały Nr XXXII45117 Sejmiku Województwa.

Twój opis projektu

Aby dodać zdjęcie, opis lub załączyć inne materiały dotyczące projektu, powinieneś wypełnić poniższy formularz. Po kliknięciu przycisku „wyślij” zostanie przesłana do Ciebie wiadomość e-mail z prośbą o potwierdzenie. Do przesłania formularza niezbędne jest zaakceptowanie Regulaminu Mapy Dotacji UE oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Materiały zostaną przesłane do redaktora serwisu, który po sprawdzeniu opublikuje je na stronie.

Dodaj zdjęcia project photos
Dodaj film lub prezentację project films
Opis projektu
Description of the project

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Serwisu internetowego Mapa Dotacji UE i akceptuję jego postanowienia.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, wpisanych w formularzu kontaktowym, w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) (RODO), informuję, że:

1. administratorem danych osobowych przetwarzanych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, z siedzibą pod adresem: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, jest Minister Funduszy i Polityki Regionalnej;

2. dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość, na podstawie przepisów art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;

3. dane osobowe mogą być udostępniane innym organom uprawnionym na podstawie stosownych przepisów do uzyskania danych;

4. w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje prawo: – żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, – cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie, – wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

5. dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w celu podejmowania decyzji, w tym profilowaniu;

6. dane kontaktowe do Inspektora ochrony danych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej: Inspektor Ochrony Danych, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, adres ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, adres e-mail: IOD@miir.gov.pl.