Skip to main content Contact
UE logo
The title of the project

Rozwój systemu informacji dla podróżujących na obszarze Krakowskiego Obszaru Funkcjonalnego

category
Name of the beneficiary
GMINA MIEJSKA KRAKÓW
Project value
15 972 838,50 zł
Co-financing from the EU
11 500 508,25 zł
Voivodeship
małopolskie
County
m. Kraków
program
Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020
action
4.5. NISKOEMISYJNY TRANSPORT MIEJSKI
fund
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
perspective
2014 - 2020

W ramach projektu zmodernizowany zostanie system tablic zmiennej treści na najważniejszych trasach wjazdowych do Krakowa, co pozwoli na dostarczanie poszerzonej informacji podróżującym, w tym dotyczącej czasu przejazdu na danych odcinkach, trasach alternatywnych oraz dostępności parkingów Park Ride. Przeprowadzona zostanie integracja z istniejącym systemem monitoringu dróg celem automatyzacji pozyskiwania danych i szacowania informacji o czasie przejazdu. Prace przewidziane w ramach projektu: budowa kanalizacji światłowodowej połączenie centralnego systemu z istniejącymi stacjami pogodowymi zawierającymi tablice zmiennej treści na głównych trasach wlotowych oraz głównych ciągach komunikacyjnych w Mieście; dostawa nowych wyświetlaczy do tablic zmiennej treści, pozwalających na wyświetlenie większej ilości informacji; modernizacja istniejącego systemu tablic wymiana niezbędnych elementów oraz wykonanie prac informatycznych w zakresie transmisji danych do tablic zmiennej treści; budowa systemu predykcji czasu przejazdu, w tym uzupełnienie ciągów komunikacyjnych o punkty pomiarowe czasu przejazdu za pomocą kamer monitoringu oraz uzupełnienie danych z zewnętrznych systemów; utworzenie tzw. hurtowni danych wraz z magazynem danych operacyjnych oraz implementacja interfejsów API do wymiany danych pomiędzy systemami stanowiącą podstawowy rdzeń systemu; opracowanie i uruchomienie aplikacji mobilnej dostarczającej użytkownikom rozszerzonej informacji dotyczącej funkcjonowania Komunikacji Miejskiej w Krakowie umożliwiającej dodatkowo użytkownikom przekazywania zgłoszeń dotyczącej zakłóceń w funkcjonowaniu KMK.

Your project description

To add a photo, description, specify a location or attach other materials about the project, you should fill out the form below. After clicking the “send” button, a message will be sent to you e-mail asking for confirmation. You must accept to submit the form. The EU Dot Map Guidelines and consent to the processing of personal data. materials will be sent to the editor of the site, who will publish it on the website after verification test.

Add photos project photos
Add a movie or presentation project films
Description of the project
Opis projektu

I declare that I have read the Regulations of the Online Website of the EU Mapa Dotacji and accept its provisions.

I agree to the processing of my personal data, entered in the contact form, in order to reply to the message. According to art. 13 para. 1 and 2 of the Regulation of the European Parliament and of the Council (EU) 2016/679 of 27 April 2016 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data and repealing Directive 95/46 / EC (Journal of Laws EU L 119, 04/05/2016, page 1) (RODO), I inform that:
1.administrator of personal data processed in the Ministry of Development Funds and Regional Policy, based at: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warsaw, is the Minister of Development Funds and Regional Policy;
2. personal data will be processed in order to reply to a message, based on the provisions of art. 6 par. 1 lit. a) RODO;
3. personal data may be made available to other authorities entitled under the relevant provisions to obtain data;
4. in connection with the processing of personal data have the right to: – request access to their personal data, rectify or limit processing, – raise objections to the processing of personal data, – withdraw consent to processing at any time, – submit a complaint to the supervisory body – the President of the Office Personal Data Protection;
5. personal data is not subject to automated processing in order to make decisions, including profiling;
6. contact details to the Data Protection Officer in the Ministry of Development Funds and Regional Policy: Data Protection Supervisor, Ministry of Development Funds and Regional Policy, address: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warsaw, e-mail address: IOD@miir.gov.pl