Przejdź do treści Kontakt Regulamin
UE logo
prev slide next slide
imageimageimage
tytuł projektu

Kierunek Kariera

kategoria
nazwa beneficjenta
WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE/WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KRAKOWIE
wartość projektu
78 167 755,88 zł
dofinansowanie z UE
66 442 592,49 zł
Województwo
małopolskie
Powiat
program
Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020
działanie
10.3. ROZWÓJ KOMPETENCJI I UMIEJĘTNOŚCI OSÓB DOROSŁYCH
fundusz
Europejski Fundusz Społeczny
perspektywa
2014 - 2020

Bilans Kariery i udział w wybranych szkoleniach, to dwa etapy projektu Kierunek Kariera. Do 2023 roku skorzysta z niego kilkadziesiąt tysięcy Małopolan, którzy chcą zmienić swoją sytuację zawodową. Projekt realizuje Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie, a jego uczestnicy pochodzą ze wszystkich subregionów Małopolski. Są to osoby pracujące, w wieku powyżej 25 lat, które zakończyły edukację na poziomie liceum lub technikum. Inną grupą, która korzysta ze wsparcia są osoby w wieku powyżej 50 lat, z różnym poziomem wykształcenia. W pierwszym etapie projektu odbywa się tzw. Bilans Kariery, czyli spotkanie z doradcą zawodowym. W efekcie spotkań powstaje portfolio z dotychczasowymi osiągnięciami oraz propozycją planu rozwoju. Kolejnym etapem projektu jest wybór i realizacja bonów szkoleniowych na kursy językowe, kursy prawa jazdy lub szkolenia komputerowe.

Twój opis projektu

Aby dodać zdjęcie, opis lub załączyć inne materiały dotyczące projektu, powinieneś wypełnić poniższy formularz. Po kliknięciu przycisku „wyślij” zostanie przesłana do Ciebie wiadomość e-mail z prośbą o potwierdzenie. Do przesłania formularza niezbędne jest zaakceptowanie Regulaminu Mapy Dotacji UE oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Materiały zostaną przesłane do redaktora serwisu, który po sprawdzeniu opublikuje je na stronie.

Dodaj zdjęcia project photos
Dodaj film lub prezentację project films
Opis projektu
Description of the project

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Serwisu internetowego Mapa Dotacji UE i akceptuję jego postanowienia.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, wpisanych w formularzu kontaktowym, w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) (RODO), informuję, że:

1. administratorem danych osobowych przetwarzanych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, z siedzibą pod adresem: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, jest Minister Funduszy i Polityki Regionalnej;

2. dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość, na podstawie przepisów art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;

3. dane osobowe mogą być udostępniane innym organom uprawnionym na podstawie stosownych przepisów do uzyskania danych;

4. w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje prawo: – żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, – cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie, – wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

5. dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w celu podejmowania decyzji, w tym profilowaniu;

6. dane kontaktowe do Inspektora ochrony danych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej: Inspektor Ochrony Danych, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, adres ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, adres e-mail: IOD@miir.gov.pl.