Przejdź do treści Kontakt Regulamin
UE logo
tytuł projektu

Projekt na miarę potrzeb- szkolenia językowe i komputerowe dla osób dorosłych z województwa opolskiego.

kategoria
nazwa beneficjenta
TRACZ-KRUPA KATARZYNA BIZNESLINGUA CENTRUM JĘZYKÓW OBCYCH
wartość projektu
481 625,12 zł
dofinansowanie z UE
409 381,34 zł
Województwo
opolskie
Powiat
brzeski (opolskie)
głubczycki
kędzierzyńsko-kozielski
kluczborski
krapkowicki
m. Opole
namysłowski
nyski
oleski
opolski (opolskie)
prudnicki
strzelecki
program
Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego 2014-2020
działanie
9.3. Wsparcie kształcenia ustawicznego
fundusz
Europejski Fundusz Społeczny
perspektywa
2014 - 2020

Przedmiotem projektu jest realizacja szkoleń, dzięki którym 144 osoby dorosłe(100K,44M)z woj.opolskiego będą mogły nabyć kompetencje i uzyskać kwalifikacje w zakresie języków obcych i/lubTIK.

Realizacja  projektu umożliwi dopasowanie kwalifikacji Uczest./czek do potrzeb opolskiego rynku pracy.

Wnioskodawca  przeprowadzi szkolenia na poziomie dostosowanym do potrzeb uczestników projektu .

Okres realizacji projektu: 2017-09-01 –  2019-08-31

 

M.L.

Twój opis projektu

Aby dodać zdjęcie, opis lub załączyć inne materiały dotyczące projektu, powinieneś wypełnić poniższy formularz. Po kliknięciu przycisku „wyślij” zostanie przesłana do Ciebie wiadomość e-mail z prośbą o potwierdzenie. Do przesłania formularza niezbędne jest zaakceptowanie Regulaminu Mapy Dotacji UE oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Materiały zostaną przesłane do redaktora serwisu, który po sprawdzeniu opublikuje je na stronie.

Dodaj zdjęcia project photos
Dodaj film lub prezentację project films
Opis projektu
Description of the project

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Serwisu internetowego Mapa Dotacji UE i akceptuję jego postanowienia.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, wpisanych w formularzu kontaktowym, w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) (RODO), informuję, że:

1. administratorem danych osobowych przetwarzanych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, z siedzibą pod adresem: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, jest Minister Funduszy i Polityki Regionalnej;

2. dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość, na podstawie przepisów art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;

3. dane osobowe mogą być udostępniane innym organom uprawnionym na podstawie stosownych przepisów do uzyskania danych;

4. w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje prawo: – żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, – cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie, – wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

5. dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w celu podejmowania decyzji, w tym profilowaniu;

6. dane kontaktowe do Inspektora ochrony danych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej: Inspektor Ochrony Danych, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, adres ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, adres e-mail: IOD@miir.gov.pl.