Przejdź do treści Kontakt Regulamin
UE logo
prev slide next slide
imageimageimageimageimageimageimageimageimageimage
tytuł projektu

Laboratorium Młodego Mistrza i Odkrywcy w Białymstoku

kategoria
nazwa beneficjenta
MIASTO BIAŁYSTOK
wartość projektu
25 161 948,07 zł
dofinansowanie z UE
17 329 794,42 zł
Województwo
podlaskie
Powiat
m. Białystok
program
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020
działanie
8.2. Uzupełnienie deficytów w zakresie infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej
fundusz
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
perspektywa
2014 - 2020

Epi-Centrum Nauki to oficjalna nazwa laboratorium, które powstało w ramach projektu. Jest to wyjątkowe i pasjonujące miejsce, w którym nauka spotyka się z zabawą. Tutaj nuda nie istnieje. Centrum zostało zaprojektowane tak, aby każdy mógł znaleźć coś dla siebie, bez względu na wiek.

Epi-Centrum składa się z 2 odrębnych stref. Pierwsza z nich to Strefa Małego Odkrywcy – przestrzeń edukacyjna dla najmłodszych. Na zwiedzających czekają przewodnicy – Zmysłek i Majka Pytajka, którzy pomagają dzieciom odkrywać fascynujący świat nauki. W Strefie Małego Odkrywcy znajduje się pięć obszarów tematycznych: Poznawanie i wiedza, Poznaj swoje ciało, Technika, Świat budownictwa, Energia wody oraz Laboratorium Małego Odkrywcy. Co ważne, wszystkie doświadczenia i zabawy dostosowane są do możliwości dziecięcego spostrzega, co pozwala im na niczym nieskrępowane poznawanie nauki.

Druga strefa to Wystawa Główna. To miejsce skierowane do osób w każdym wieku. Na jej terenie znajduje się prawie 100 stanowisk doświadczalnych. Strefa może pomieścić jednocześnie 200 osób. Każdy może samodzielnie zdecydować, w jakiej kolejności będzie zwiedzał wystawę. Wystawa Główna obejmuje kilkanaście obszarów tematycznych. Znajdują się tam stanowiska z dziedzin takich jak: optyka, transport, telekomunikacja, medycyna, automatyka, robotyka, mechanika, energetyka, elektromobilność oraz wiele innych. Organizowane są tam również zajęcia i warsztaty umożliwiające uczestnikom bezpośredni kontakt z nauką.

Epi-Centrum Nauki to wyjątkowe miejsce spotkań dzieci, młodzieży i dorosłych, inspirujące do odkrywania i zrozumienia świata poprzez samodzielne eksperymentowanie. Ośrodek ma popularyzować wiedzę, innowację, rozwój myśli technicznej, nowoczesne technologie.

Twój opis projektu

Aby dodać zdjęcie, opis lub załączyć inne materiały dotyczące projektu, powinieneś wypełnić poniższy formularz. Po kliknięciu przycisku „wyślij” zostanie przesłana do Ciebie wiadomość e-mail z prośbą o potwierdzenie. Do przesłania formularza niezbędne jest zaakceptowanie Regulaminu Mapy Dotacji UE oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Materiały zostaną przesłane do redaktora serwisu, który po sprawdzeniu opublikuje je na stronie.

Dodaj zdjęcia project photos
Dodaj film lub prezentację project films
Opis projektu
Description of the project

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Serwisu internetowego Mapa Dotacji UE i akceptuję jego postanowienia.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, wpisanych w formularzu kontaktowym, w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) (RODO), informuję, że:

1. administratorem danych osobowych przetwarzanych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, z siedzibą pod adresem: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, jest Minister Funduszy i Polityki Regionalnej;

2. dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość, na podstawie przepisów art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;

3. dane osobowe mogą być udostępniane innym organom uprawnionym na podstawie stosownych przepisów do uzyskania danych;

4. w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje prawo: – żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, – cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie, – wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

5. dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w celu podejmowania decyzji, w tym profilowaniu;

6. dane kontaktowe do Inspektora ochrony danych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej: Inspektor Ochrony Danych, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, adres ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, adres e-mail: IOD@miir.gov.pl.