Skip to main content Contact
UE logo
The title of the project

Zwycięstwo jest w Tobie

Name of the beneficiary
PULS SYSTEMY ORGANIZACJI SZKOLEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Project value
1 609 998,98 zł
Co-financing from the EU
1 368 499,13 zł
Voivodeship
podkarpackie
County
bieszczadzki
brzozowski
jasielski
kolbuszowski
leski
leżajski
lubaczowski
niżański
przemyski
przeworski
strzyżowski
program
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020
action
7.1. Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy – projekty konkursowe
fund
Europejski Fundusz Społeczny
perspective
2014 - 2020

Celem głównym proj. jest zwiększenie zdolności do podjęcia zatr. w okresie 01.04.2018-31.03.2019 przez 72os.(w tym min.40K)w wieku powyżej 29r.ż. i więcej bezrobotnych,biernych zawodowo,os. poszukujących pracy oraz rolników i członków ich rodzin zamierzających odejść z rolnictwa zarejestrowanych w PUP jako os. bezrobotne, zamieszkujących(w rozumieniu KC) na terenie WP w następujących pow.:jasielski, strzyżowski, brzozowski, przemyski ziemski, leski, bieszczadzki, niżański, lubaczowski, kolbuszowski, leżajski, przeworski. Należących do następujących gr.: ? os. od 50r życiaimin.10%UP ? K-min.55%UP ? os. z niepełno.-min.5%UP ? os. długotrwale B-min.20%UP ? os. o niskich kwalifikacjach-min.30%UP ? os. B i BZ rodzice/opiekunowie prawni posiadając, co najmniej 3dzieci w wieku do 18r życia-min.20%UP Za pośrednictwem udziału w proj. i otrzymanie przez UP kompleksowego wsparcia w zakresie aktywizacji zawodowej (identyfikacja potrzeb UP wraz z opracowaniem/aktualizacją IPD-3hx72UP, pośrednictwem pracy-15hx72UP, szkoleniami zawodowymi-80hx72UP,stażami zawodowymi-6miesięczne x72UP) prowadzącej do podjęcia zatrudnienia przez UP zg. ze wskaźnikami efektywności zatrudnieniowej: os. od 50 roku życia min.43%, os. z niepełnosprawnościami min.43%, os. długotrwale bezrobotni min.40%, os. o niskich kwalifikacjach min.48%, kobiety min.49% oraz uzyskaniem kwalifikacji przez min.50%UP.

Your project description

To add a photo, description, specify a location or attach other materials about the project, you should fill out the form below. After clicking the “send” button, a message will be sent to you e-mail asking for confirmation. You must accept to submit the form. The EU Dot Map Guidelines and consent to the processing of personal data. materials will be sent to the editor of the site, who will publish it on the website after verification test.

Add photos project photos
Add a movie or presentation project films
Description of the project
Opis projektu

I declare that I have read the Regulations of the Online Website of the EU Mapa Dotacji and accept its provisions.

I agree to the processing of my personal data, entered in the contact form, in order to reply to the message. According to art. 13 para. 1 and 2 of the Regulation of the European Parliament and of the Council (EU) 2016/679 of 27 April 2016 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data and repealing Directive 95/46 / EC (Journal of Laws EU L 119, 04/05/2016, page 1) (RODO), I inform that:
1.administrator of personal data processed in the Ministry of Development Funds and Regional Policy, based at: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warsaw, is the Minister of Development Funds and Regional Policy;
2. personal data will be processed in order to reply to a message, based on the provisions of art. 6 par. 1 lit. a) RODO;
3. personal data may be made available to other authorities entitled under the relevant provisions to obtain data;
4. in connection with the processing of personal data have the right to: – request access to their personal data, rectify or limit processing, – raise objections to the processing of personal data, – withdraw consent to processing at any time, – submit a complaint to the supervisory body – the President of the Office Personal Data Protection;
5. personal data is not subject to automated processing in order to make decisions, including profiling;
6. contact details to the Data Protection Officer in the Ministry of Development Funds and Regional Policy: Data Protection Supervisor, Ministry of Development Funds and Regional Policy, address: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warsaw, e-mail address: IOD@miir.gov.pl