Przejdź do treści Kontakt Regulamin
UE logo
tytuł projektu

AstmaMon - mobilny system monitorowania astmy ze zminiaturyzowanym pikflometrem

nazwa beneficjenta
ENAMOR SP. Z O.O.
wartość projektu
3 987 992,00 zł
dofinansowanie z UE
2 560 551,20 zł
Województwo
projekt ogólnopolski
Powiat
program
Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020
działanie
1.1. Ekspansja przez innowacje
fundusz
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
perspektywa
2014 - 2020

Enamor poszukuje nowych nisz rynkowych i możliwości rozwoju poza sektorem morskim, w którym pozycja przedsiębiorstwa jest już ugruntowana. Współpraca z Fundacją Sport na Zdrowie, nawiązana w ramach działalności Pomorskiego Klastra Żeglarskiego, zaowocowała propozycją realizacji wspólnego projektu w obszarze zdrowia. Idea systemu AstmaMon zrodziła się w Fundacji jako odpowiedź na potrzeby dzieci chorych na astmę, ich rodziców, a także lekarzy i terapeutów. Realizacja projektu wymaga wysokich kompetencji technicznych, m.in. w zakresie elektroniki i oprogramowania, których Fundacja nie posiada. Dlatego instytucja ta poszukiwała podmiotu, który posiadałby takie kompetencje i byłby zainteresowany realizacją przedsięwzięcia. Pozytywy odzew dała firma Enamor, która zadeklarowała wolę zrealizowania projektu w roli lidera – wnioskodawcy. Rezultatem przeprowadzonych rozmów jest umowa partnerska i decyzja o wspólnym aplikowaniu o dofinansowanie projektu B+R w ramach RPO WP 2014-2020.

Twój opis projektu

Aby dodać zdjęcie, opis lub załączyć inne materiały dotyczące projektu, powinieneś wypełnić poniższy formularz. Po kliknięciu przycisku „wyślij” zostanie przesłana do Ciebie wiadomość e-mail z prośbą o potwierdzenie. Do przesłania formularza niezbędne jest zaakceptowanie Regulaminu Mapy Dotacji UE oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Materiały zostaną przesłane do redaktora serwisu, który po sprawdzeniu opublikuje je na stronie.

Dodaj zdjęcia project photos
Dodaj film lub prezentację project films
Opis projektu
Description of the project

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Serwisu internetowego Mapa Dotacji UE i akceptuję jego postanowienia.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, wpisanych w formularzu kontaktowym, w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) (RODO), informuję, że:

1. administratorem danych osobowych przetwarzanych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, z siedzibą pod adresem: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, jest Minister Funduszy i Polityki Regionalnej;

2. dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość, na podstawie przepisów art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;

3. dane osobowe mogą być udostępniane innym organom uprawnionym na podstawie stosownych przepisów do uzyskania danych;

4. w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje prawo: – żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, – cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie, – wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

5. dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w celu podejmowania decyzji, w tym profilowaniu;

6. dane kontaktowe do Inspektora ochrony danych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej: Inspektor Ochrony Danych, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, adres ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, adres e-mail: IOD@miir.gov.pl.