Przejdź do treści Kontakt Regulamin
UE logo
tytuł projektu

"Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9 - odcinek R-10 Gdańsk"

kategoria
nazwa beneficjenta
GMINA MIASTA GDAŃSKA
wartość projektu
19 999 999,00 zł
dofinansowanie z UE
9 046 345,67 zł
Województwo
pomorskie
Powiat
m. Gdańsk
program
Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020
działanie
8.4. Wsparcie atrakcyjności walorów dziedzictwa przyrodniczego
fundusz
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
perspektywa
2014 - 2020

Projekt obejmuje realizację 5 zadań: Zadania 1 i 2 obejmują przebudowę odcinków trasy rowerowej wzdłuż Al. Hallera. Zadanie 3 dotyczy ulic: Sitowie, Michałki, Elbląskiej (jej oderwanej odnogi) oraz Altanki i obejmuje wykonanie standardowego oznakowania poziomego w istniejących pasach dróg asfaltowych oraz budowę trasy rowerowej na pozostałych częściach odcinka. Zadanie 4 obejmuje budowę odcinka trasy rowerowej na poboczu drogi wojewódzkiej nr 501 (ulice: Turystyczna i Boguckiego na Wyspie Sobieszewskiej). Zadanie 5 obejmuje wykonanie dla całego przebiegu trasy na terenie Gminy Miasta Gdańska dodatkowego oznakowania pionowego, wymaganego przez Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego i zgodnego z wymogami EuroVelo. Celem Projektu jest poprawa atrakcyjności turystycznej miejsc o szczególnych walorach kulturowych i przyrodniczych w Gdańsku poprzez budowę i modernizację brakujących odcinków trasy rowerowe R-10, przebiegających przez teren Gminy Miasta Gdańska.