Przejdź do treści Kontakt Regulamin
UE logo
tytuł projektu

"Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9 - odcinek R-10 Gdańsk"

kategoria
nazwa beneficjenta
GMINA MIASTA GDAŃSKA
wartość projektu
19 999 999,00 zł
dofinansowanie z UE
9 046 345,67 zł
Województwo
pomorskie
Powiat
m. Gdańsk
program
Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020
działanie
8.4. Wsparcie atrakcyjności walorów dziedzictwa przyrodniczego
fundusz
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
perspektywa
2014 - 2020

Projekt obejmuje realizację 5 zadań: Zadania 1 i 2 obejmują przebudowę odcinków trasy rowerowej wzdłuż Al. Hallera. Zadanie 3 dotyczy ulic: Sitowie, Michałki, Elbląskiej (jej oderwanej odnogi) oraz Altanki i obejmuje wykonanie standardowego oznakowania poziomego w istniejących pasach dróg asfaltowych oraz budowę trasy rowerowej na pozostałych częściach odcinka. Zadanie 4 obejmuje budowę odcinka trasy rowerowej na poboczu drogi wojewódzkiej nr 501 (ulice: Turystyczna i Boguckiego na Wyspie Sobieszewskiej). Zadanie 5 obejmuje wykonanie dla całego przebiegu trasy na terenie Gminy Miasta Gdańska dodatkowego oznakowania pionowego, wymaganego przez Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego i zgodnego z wymogami EuroVelo. Celem Projektu jest poprawa atrakcyjności turystycznej miejsc o szczególnych walorach kulturowych i przyrodniczych w Gdańsku poprzez budowę i modernizację brakujących odcinków trasy rowerowe R-10, przebiegających przez teren Gminy Miasta Gdańska.

Twój opis projektu

Aby dodać zdjęcie, opis lub załączyć inne materiały dotyczące projektu, powinieneś wypełnić poniższy formularz. Po kliknięciu przycisku „wyślij” zostanie przesłana do Ciebie wiadomość e-mail z prośbą o potwierdzenie. Do przesłania formularza niezbędne jest zaakceptowanie Regulaminu Mapy Dotacji UE oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Materiały zostaną przesłane do redaktora serwisu, który po sprawdzeniu opublikuje je na stronie.

Dodaj zdjęcia project photos
Dodaj film lub prezentację project films
Opis projektu
Description of the project

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Serwisu internetowego Mapa Dotacji UE i akceptuję jego postanowienia.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, wpisanych w formularzu kontaktowym, w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) (RODO), informuję, że:

1. administratorem danych osobowych przetwarzanych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, z siedzibą pod adresem: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, jest Minister Funduszy i Polityki Regionalnej;

2. dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość, na podstawie przepisów art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;

3. dane osobowe mogą być udostępniane innym organom uprawnionym na podstawie stosownych przepisów do uzyskania danych;

4. w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje prawo: – żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, – cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie, – wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

5. dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w celu podejmowania decyzji, w tym profilowaniu;

6. dane kontaktowe do Inspektora ochrony danych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej: Inspektor Ochrony Danych, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, adres ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, adres e-mail: IOD@miir.gov.pl.