Przejdź do treści Kontakt Regulamin
UE logo
tytuł projektu

Kompleksowe zagospodarowanie terenu Leśnego Ogrodu Botanicznego Marszewo w Gdyni

nazwa beneficjenta
NADLEŚNICTWO GDAŃSK
wartość projektu
2 942 688,66 zł
dofinansowanie z UE
1 492 808,61 zł
Województwo
pomorskie
Powiat
m. Gdynia
program
Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020
działanie
11.4. Ochrona różnorodności biologicznej
fundusz
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
perspektywa
2014 - 2020

Ideą projektu jest kompleksowe zagospodarowanie (kolekcje roślin+infrastruktura+oferta edukacyjna) pełnowymiarowego, unikalnego w Polsce obiektu – LOB Marszewo, który pozwoli na realną ochronę przyrody, m.in. poprzez swoisty azyl dla gatunków chronionych, ale również na atrakcyjną,a co za tym idzie efektywną edukację w zakresie ochrony: gatunkowej roślin i różnorodności biologicznej, oraz aspektów zrównoważonego rozwoju. Przedmiotem proj. jest kompleksowe zagospodarowanie terenu LOB Marszewo w Gdyni. Gł.celem jest zabezpieczenie lokalnych zasobów oraz walorów przyrodniczych i krajobrazowych poprzez kompleksowe zagospodarowanie LOB Marszewo w Gdyni. Cele szczegółowe: Zagospodarowanie 2 ścieżek edukacyjnych na terenie nieogrodzonym o pow. 23,5ha: – „Szlak Alicji w Zaczarowanym lesie” o długości 637 m, obejmującej: labirynt/ścieżka zmysłów, świat mikroskali, świat makroskali, stanowiska rozpoznawania drzew – „Szlak wśród korzeni drzew” o długości 1599 m obejmującej: stanowiska rozpoznawania gatunków fauny i flory dna lasu, kładkę wzdłuż której wyeksponowane zostaną korzenie drzew, wiata edukacyjno – wypoczynkowa, chatki stylizowane na podziemne -Zagospodarowanie terenu ogrodzonego o pow. 4,4ha poprzez budowę placu zabaw dla 30 dzieci, domków na drzewie, modernizacji miejsca do organizowania ognisk, teatru letniego z zadaszeniem widowni chroniącym przed deszczem (z możliwością demontażu), kompostownika, zadaszenia „klasy pod chmurką”, adaptacji istniejącego parkingu na parking rowerowy -Zakup wyposażenia obiektu w elementy małej architektury (ławki, kosze na śmieci, tablice informacyjne) -Zmiana przebiegu istniejącego ogrodzenia oraz wprowadzenie furtki -Modernizacja ścieżek prowadzonych wokół istniejących kolekcji -Zaprojektowanie i wykonanie oświetlenia ścieżek i wybranych kolekcji (oświetlenie kolekcji eksponowanej zasilane będzie za pomocą paneli fotowoltaicznych) -Opracowanie oferty edukacyjnej, w tym założenie nowych kolekcji roślin.