Przejdź do treści Kontakt Regulamin
UE logo
tytuł projektu

Kompleksowe zagospodarowanie terenu Leśnego Ogrodu Botanicznego Marszewo w Gdyni

nazwa beneficjenta
NADLEŚNICTWO GDAŃSK
wartość projektu
2 942 688,66 zł
dofinansowanie z UE
1 492 808,61 zł
Województwo
pomorskie
Powiat
m. Gdynia
program
Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020
działanie
11.4. Ochrona różnorodności biologicznej
fundusz
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
perspektywa
2014 - 2020

Ideą projektu jest kompleksowe zagospodarowanie (kolekcje roślin+infrastruktura+oferta edukacyjna) pełnowymiarowego, unikalnego w Polsce obiektu – LOB Marszewo, który pozwoli na realną ochronę przyrody, m.in. poprzez swoisty azyl dla gatunków chronionych, ale również na atrakcyjną,a co za tym idzie efektywną edukację w zakresie ochrony: gatunkowej roślin i różnorodności biologicznej, oraz aspektów zrównoważonego rozwoju. Przedmiotem proj. jest kompleksowe zagospodarowanie terenu LOB Marszewo w Gdyni. Gł.celem jest zabezpieczenie lokalnych zasobów oraz walorów przyrodniczych i krajobrazowych poprzez kompleksowe zagospodarowanie LOB Marszewo w Gdyni. Cele szczegółowe: Zagospodarowanie 2 ścieżek edukacyjnych na terenie nieogrodzonym o pow. 23,5ha: – „Szlak Alicji w Zaczarowanym lesie” o długości 637 m, obejmującej: labirynt/ścieżka zmysłów, świat mikroskali, świat makroskali, stanowiska rozpoznawania drzew – „Szlak wśród korzeni drzew” o długości 1599 m obejmującej: stanowiska rozpoznawania gatunków fauny i flory dna lasu, kładkę wzdłuż której wyeksponowane zostaną korzenie drzew, wiata edukacyjno – wypoczynkowa, chatki stylizowane na podziemne -Zagospodarowanie terenu ogrodzonego o pow. 4,4ha poprzez budowę placu zabaw dla 30 dzieci, domków na drzewie, modernizacji miejsca do organizowania ognisk, teatru letniego z zadaszeniem widowni chroniącym przed deszczem (z możliwością demontażu), kompostownika, zadaszenia „klasy pod chmurką”, adaptacji istniejącego parkingu na parking rowerowy -Zakup wyposażenia obiektu w elementy małej architektury (ławki, kosze na śmieci, tablice informacyjne) -Zmiana przebiegu istniejącego ogrodzenia oraz wprowadzenie furtki -Modernizacja ścieżek prowadzonych wokół istniejących kolekcji -Zaprojektowanie i wykonanie oświetlenia ścieżek i wybranych kolekcji (oświetlenie kolekcji eksponowanej zasilane będzie za pomocą paneli fotowoltaicznych) -Opracowanie oferty edukacyjnej, w tym założenie nowych kolekcji roślin.

Twój opis projektu

Aby dodać zdjęcie, opis lub załączyć inne materiały dotyczące projektu, powinieneś wypełnić poniższy formularz. Po kliknięciu przycisku „wyślij” zostanie przesłana do Ciebie wiadomość e-mail z prośbą o potwierdzenie. Do przesłania formularza niezbędne jest zaakceptowanie Regulaminu Mapy Dotacji UE oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Materiały zostaną przesłane do redaktora serwisu, który po sprawdzeniu opublikuje je na stronie.

Dodaj zdjęcia project photos
Dodaj film lub prezentację project films
Opis projektu
Description of the project

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Serwisu internetowego Mapa Dotacji UE i akceptuję jego postanowienia.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, wpisanych w formularzu kontaktowym, w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) (RODO), informuję, że:

1. administratorem danych osobowych przetwarzanych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, z siedzibą pod adresem: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, jest Minister Funduszy i Polityki Regionalnej;

2. dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość, na podstawie przepisów art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;

3. dane osobowe mogą być udostępniane innym organom uprawnionym na podstawie stosownych przepisów do uzyskania danych;

4. w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje prawo: – żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, – cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie, – wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

5. dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w celu podejmowania decyzji, w tym profilowaniu;

6. dane kontaktowe do Inspektora ochrony danych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej: Inspektor Ochrony Danych, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, adres ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, adres e-mail: IOD@miir.gov.pl.