Przejdź do treści Kontakt Regulamin
UE logo
prev slide next slide
imageimage
tytuł projektu

Wdrażanie instrumentów finansowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

kategoria
nazwa beneficjenta
EUROPEJSKI FUNDUSZ INWESTYCYJNY
wartość projektu
463 639 647,10 zł
dofinansowanie z UE
394 093 700,00 zł
Województwo
śląskie
Powiat
program
Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
działanie
3.4. Dokapitalizowanie zewnętrznych źródeł dofinansowania Przedsiębiorczości
fundusz
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
perspektywa
2014 - 2020

Europejski Fundusz Inwestycyjny (EFI) pełnieni rolę Funduszu Funduszy w ramach instrumentów finansowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Misją Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego jest poprawa dostępu do finansowania dla MŚP poprzez tworzenie instrumentów, które niwelują część ryzyka ponoszonego przez instytucje finansowe, gdy te pożyczają lub inwestują w małe firmy. W ramach grupy Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI) EFI zarządza środkami w imieniu EBI, Komisji Europejskiej, władz krajowych i regionalnych oraz innych instytucji.

Europejski Fundusz Inwestycyjny współpracuje z Urzędem Marszałkowskim województwa śląskiego, aby wspierać lokalnych właścicieli małych i średnich przedsiębiorstw w ich drodze do sukcesu. Wspólnie przekazujemy ponad 500 milionów złotych na rzecz lokalnego rynku. Już ponad 300 przedsiębiorców z różnych sektorów otrzymało od nas finansowanie na preferencyjnych warunkach. Program ten wspiera zarówno projekty inwestycyjne jak i finansowanie kapitału obrotowego firm.

Dzielimy się ryzykiem

Wraz z naszymi partnerami z województwa śląskiego, poprzez ukierunkowane wykorzystanie środków UE, jesteśmy w stanie pokryć część ryzyka ponoszonego przez instytucje finansowe przy udzielaniu pożyczek dla przedsiębiorców. Oznacza to, że instytucje finansowe z którymi współpracujemy są w stanie pożyczyć więcej, większej ilości firm.

Zapewniamy preferencyjne finansowanie

Jako drugi komponent tego programu zapewniamy również MŚP nieoprocentowane finansowanie z funduszy UE za pośrednictwem naszych partnerskich instytucji finansowych, które wraz ze środkami prywatnymi umożliwia im udzielenie pożyczek dla MŚP na niższy procent.

Korzyści dla małych i średnich

Oprócz zwiększonej dostępności pożyczek właściciele małych firm korzystają z:

  • Obniżonego oprocentowania,
  • Obniżonych opłat i prowizji,
  • Potencjalnie niższych wymagań dotyczących zabezpieczeń.

„O wsparcie można ubiegać się u naszych Pośredników Finansowych:
Bank Pekao Kredyt – z linii ESIF SILESIA
Fundusz Górnośląski – Fundusz Pożyczkowy SILESIA 2020
Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych – Unijna Pożyczka Rozwoju Śląska”

Twój opis projektu

Aby dodać zdjęcie, opis lub załączyć inne materiały dotyczące projektu, powinieneś wypełnić poniższy formularz. Po kliknięciu przycisku „wyślij” zostanie przesłana do Ciebie wiadomość e-mail z prośbą o potwierdzenie. Do przesłania formularza niezbędne jest zaakceptowanie Regulaminu Mapy Dotacji UE oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Materiały zostaną przesłane do redaktora serwisu, który po sprawdzeniu opublikuje je na stronie.

Dodaj zdjęcia project photos
Dodaj film lub prezentację project films
Opis projektu
Description of the project

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Serwisu internetowego Mapa Dotacji UE i akceptuję jego postanowienia.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, wpisanych w formularzu kontaktowym, w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) (RODO), informuję, że:

1. administratorem danych osobowych przetwarzanych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, z siedzibą pod adresem: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, jest Minister Funduszy i Polityki Regionalnej;

2. dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość, na podstawie przepisów art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;

3. dane osobowe mogą być udostępniane innym organom uprawnionym na podstawie stosownych przepisów do uzyskania danych;

4. w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje prawo: – żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, – cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie, – wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

5. dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w celu podejmowania decyzji, w tym profilowaniu;

6. dane kontaktowe do Inspektora ochrony danych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej: Inspektor Ochrony Danych, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, adres ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, adres e-mail: IOD@miir.gov.pl.