Przejdź do treści Kontakt Regulamin
UE logo
tytuł projektu

Śląscy niepełnosprawni, pełnosprawni na rynku pracy

nazwa beneficjenta
" LEUTE ZENTRUM" ŁUKASZ WÓJCIKOWSKI
wartość projektu
400 627,06 zł
dofinansowanie z UE
340 533,00 zł
Województwo
śląskie
Powiat
m. Katowice
program
Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
działanie
9.1. Aktywna integracja
fundusz
Europejski Fundusz Społeczny
perspektywa
2014 - 2020

Celem projektu jest Zaktywizowanie społeczne i zawodowe 40os. niepełnos. (24K/16M) o niskich kwalifikacjach, w wieku 18-65l., bezrobotnych lub biernych/nieaktywnych zawodowo, w tym min. 20% os. ze znacznym lub umiark. stopniem niepełn. lub niepełnosprawnościami sprzężonymi lub z niepełnosprawnością intelektualną lub z zaburzeniami psychicznymi, zamieszkałych na terenie pow. M.Katowice w woj. śląskim, w okresie od 01.01.2017-31.12.2017r. Działania: warsztat psychologiczny, indywidualne doradztwo zaw. i psychologiczne, kursy tematyczne, warsztat z poszukiwania pracy, prowadzenie Centrum Rozwoju Osób Niepełno. oraz staże zaw. Proj. realizowany w okresie od 01.01.2017 do 31.12.2017 roku na terenie Katowic. Wskaźniki m.in.: Liczba osób z niepełnos. objętych wsparciem w programie-40, L. os. zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społ., które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu-min.16.

Twój opis projektu

Aby dodać zdjęcie, opis lub załączyć inne materiały dotyczące projektu, powinieneś wypełnić poniższy formularz. Po kliknięciu przycisku „wyślij” zostanie przesłana do Ciebie wiadomość e-mail z prośbą o potwierdzenie. Do przesłania formularza niezbędne jest zaakceptowanie Regulaminu Mapy Dotacji UE oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Materiały zostaną przesłane do redaktora serwisu, który po sprawdzeniu opublikuje je na stronie.

Dodaj zdjęcia project photos
Dodaj film lub prezentację project films
Opis projektu
Description of the project

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Serwisu internetowego Mapa Dotacji UE i akceptuję jego postanowienia.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, wpisanych w formularzu kontaktowym, w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) (RODO), informuję, że:

1. administratorem danych osobowych przetwarzanych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, z siedzibą pod adresem: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, jest Minister Funduszy i Polityki Regionalnej;

2. dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość, na podstawie przepisów art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;

3. dane osobowe mogą być udostępniane innym organom uprawnionym na podstawie stosownych przepisów do uzyskania danych;

4. w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje prawo: – żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, – cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie, – wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

5. dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w celu podejmowania decyzji, w tym profilowaniu;

6. dane kontaktowe do Inspektora ochrony danych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej: Inspektor Ochrony Danych, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, adres ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, adres e-mail: IOD@miir.gov.pl.