Przejdź do treści Kontakt Regulamin
UE logo
prev slide next slide
image
tytuł projektu

Poprawa systemu wczesnego reagowania i ratownictwa na terenie gminy Krasocin, poprzez zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego z wyposażeniem

nazwa beneficjenta
GMINA KRASOCIN
wartość projektu
789 276,24 zł
dofinansowanie z UE
591 957,18 zł
Województwo
świętokrzyskie
Powiat
włoszczowski
program
Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020
działanie
4.1. Przeciwdziałanie skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwanie ich skutków
fundusz
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
perspektywa
2014 - 2020

Projekt dotyczy przeprowadzenia inwestycji polegającej na zakupie nowego wozu strażackiego, motopompy szlamowej, radiostacji oraz sprzętu ratowniczego. Nowy samochód będzie spełniał wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym z uwzględnieniem wymogów dotyczących pojazdów uprzywilejowanych. Samochód będzie pełnił głównie funkcję pojazdu ratowniczego. Głównym celem niniejszego projektu jest zwiększenie skuteczności przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz w usuwaniu skutków katastrof na terenie Gminy Krasocin oraz powiatu.

W ramach projektu zostaną zakupione:

 1. Średni samochód ratowniczo-gaśniczy.
 2. Motopompa szlamowa pow. 1500l/min
 3. Radiostacja
 4. Sprzęt ratowniczy:
  • Agregat prądotwórczy,
  • Aparat powietrzny,
  • Detektor 4gazowy,
  • Kombinezon ochronny,
  • Kurtyna wodna,
  • Wyciągarka samochodowa.

Projekt jest zgodny z Priorytetem inwestycyjny 5b. RPO WŚ 2014-2020 wspieranie inwestycji ukierunkowanych na konkretne rodzaje zagrożeń przy jednoczesnym zwiększeniu odporności na klęski i katastrofy i rozwijaniu systemów zarządzania klęskami i katastrofami Z uwagi na fakt, iż w skutek zmian klimatycznych Województwo Świętokrzyskie jest narażone na wystąpienie zagrożeń naturalnych tj. powodzie i susze, istnieje konieczność ukierunkowania działań na zwiększenie ochrony przed zagrożeniami naturalnymi oraz w zakresie wspierania systemu reagowania i ratownictwa.

Osiągnięte zostaną następujące wskaźniki:

 • Liczba osób objętych ochroną przed innymi niż powódź zagrożeniami – wskaźnik specyficzny dla programu – 10 448 osób;
 • Liczba jednostek służb ratowniczych doposażonych w sprzęt do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków katastrof – wskaźnik kluczowy – 1szt.;
 • Liczba zakupionych wozów pożarniczych wyposażonych w sprzęt do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków katastrof – wskaźnik kluczowy – 1szt.

Twój opis projektu

Aby dodać zdjęcie, opis lub załączyć inne materiały dotyczące projektu, powinieneś wypełnić poniższy formularz. Po kliknięciu przycisku „wyślij” zostanie przesłana do Ciebie wiadomość e-mail z prośbą o potwierdzenie. Do przesłania formularza niezbędne jest zaakceptowanie Regulaminu Mapy Dotacji UE oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Materiały zostaną przesłane do redaktora serwisu, który po sprawdzeniu opublikuje je na stronie.

Dodaj zdjęcia project photos
Dodaj film lub prezentację project films
Opis projektu
Description of the project

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Serwisu internetowego Mapa Dotacji UE i akceptuję jego postanowienia.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, wpisanych w formularzu kontaktowym, w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) (RODO), informuję, że:

1. administratorem danych osobowych przetwarzanych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, z siedzibą pod adresem: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, jest Minister Funduszy i Polityki Regionalnej;

2. dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość, na podstawie przepisów art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;

3. dane osobowe mogą być udostępniane innym organom uprawnionym na podstawie stosownych przepisów do uzyskania danych;

4. w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje prawo: – żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, – cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie, – wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

5. dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w celu podejmowania decyzji, w tym profilowaniu;

6. dane kontaktowe do Inspektora ochrony danych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej: Inspektor Ochrony Danych, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, adres ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, adres e-mail: IOD@miir.gov.pl.