Skip to main content Contact
UE logo
prev slide next slide
image
The title of the project

Poprawa systemu wczesnego reagowania i ratownictwa na terenie gminy Krasocin, poprzez zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego z wyposażeniem

Name of the beneficiary
GMINA KRASOCIN
Project value
789 276,24 zł
Co-financing from the EU
591 957,18 zł
Voivodeship
świętokrzyskie
County
włoszczowski
program
Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020
action
4.1. Przeciwdziałanie skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwanie ich skutków
fund
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
perspective
2014 - 2020

Projekt dotyczy przeprowadzenia inwestycji polegającej na zakupie nowego wozu strażackiego, motopompy szlamowej, radiostacji oraz sprzętu ratowniczego. Nowy samochód będzie spełniał wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym z uwzględnieniem wymogów dotyczących pojazdów uprzywilejowanych. Samochód będzie pełnił głównie funkcję pojazdu ratowniczego. Głównym celem niniejszego projektu jest zwiększenie skuteczności przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz w usuwaniu skutków katastrof na terenie Gminy Krasocin oraz powiatu.

W ramach projektu zostaną zakupione:

 1. Średni samochód ratowniczo-gaśniczy.
 2. Motopompa szlamowa pow. 1500l/min
 3. Radiostacja
 4. Sprzęt ratowniczy:
  • Agregat prądotwórczy,
  • Aparat powietrzny,
  • Detektor 4gazowy,
  • Kombinezon ochronny,
  • Kurtyna wodna,
  • Wyciągarka samochodowa.

Projekt jest zgodny z Priorytetem inwestycyjny 5b. RPO WŚ 2014-2020 wspieranie inwestycji ukierunkowanych na konkretne rodzaje zagrożeń przy jednoczesnym zwiększeniu odporności na klęski i katastrofy i rozwijaniu systemów zarządzania klęskami i katastrofami Z uwagi na fakt, iż w skutek zmian klimatycznych Województwo Świętokrzyskie jest narażone na wystąpienie zagrożeń naturalnych tj. powodzie i susze, istnieje konieczność ukierunkowania działań na zwiększenie ochrony przed zagrożeniami naturalnymi oraz w zakresie wspierania systemu reagowania i ratownictwa.

Osiągnięte zostaną następujące wskaźniki:

 • Liczba osób objętych ochroną przed innymi niż powódź zagrożeniami – wskaźnik specyficzny dla programu – 10 448 osób;
 • Liczba jednostek służb ratowniczych doposażonych w sprzęt do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków katastrof – wskaźnik kluczowy – 1szt.;
 • Liczba zakupionych wozów pożarniczych wyposażonych w sprzęt do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków katastrof – wskaźnik kluczowy – 1szt.

Your project description

To add a photo, description, specify a location or attach other materials about the project, you should fill out the form below. After clicking the “send” button, a message will be sent to you e-mail asking for confirmation. You must accept to submit the form. The EU Dot Map Guidelines and consent to the processing of personal data. materials will be sent to the editor of the site, who will publish it on the website after verification test.

Add photos project photos
Add a movie or presentation project films
Description of the project
Opis projektu

I declare that I have read the Regulations of the Online Website of the EU Mapa Dotacji and accept its provisions.

I agree to the processing of my personal data, entered in the contact form, in order to reply to the message. According to art. 13 para. 1 and 2 of the Regulation of the European Parliament and of the Council (EU) 2016/679 of 27 April 2016 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data and repealing Directive 95/46 / EC (Journal of Laws EU L 119, 04/05/2016, page 1) (RODO), I inform that:
1.administrator of personal data processed in the Ministry of Development Funds and Regional Policy, based at: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warsaw, is the Minister of Development Funds and Regional Policy;
2. personal data will be processed in order to reply to a message, based on the provisions of art. 6 par. 1 lit. a) RODO;
3. personal data may be made available to other authorities entitled under the relevant provisions to obtain data;
4. in connection with the processing of personal data have the right to: – request access to their personal data, rectify or limit processing, – raise objections to the processing of personal data, – withdraw consent to processing at any time, – submit a complaint to the supervisory body – the President of the Office Personal Data Protection;
5. personal data is not subject to automated processing in order to make decisions, including profiling;
6. contact details to the Data Protection Officer in the Ministry of Development Funds and Regional Policy: Data Protection Supervisor, Ministry of Development Funds and Regional Policy, address: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warsaw, e-mail address: IOD@miir.gov.pl