Przejdź do treści Kontakt Regulamin
UE logo
prev slide next slide
imageimage
tytuł projektu

Poprawa systemu wczesnego reagowania i ratownictwa w przypadku wystąpienia zagrożenia w Gminie Radoszyce poprzez zakup nowoczesnego samochodu ratowniczo-gaśniczego z wyposażeniem

nazwa beneficjenta
GMINA RADOSZYCE
wartość projektu
709 451,00 zł
dofinansowanie z UE
516 552,47 zł
Województwo
świętokrzyskie
Powiat
konecki
program
Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020
działanie
4.1. Przeciwdziałanie skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwanie ich skutków
fundusz
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
perspektywa
2014 - 2020

Jednostka OSP KSGR Radoszyce od sierpnia minionego roku dysponuje nowym wozem zakupionym dzięki unijnemu dofinansowaniu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego (RPOWŚ) na lata 2014-2020.

Dzięki unijnemu wsparciu mieszkańcom gminy Radoszyce żyje się bezpieczniej. Projekt „Poprawa systemu wczesnego reagowania i ratownictwa w przypadku wystąpienia zagrożenia w Gminie Radoszyce poprzez zakup nowoczesnego samochodu ratowniczo-gaśniczego z wyposażeniem” znalazł się w gronie 15 wybranych do realizacji. – Starania o nowy samochód gaśniczy dla OSP KSRG Radoszyce rozpoczęliśmy w 2016 roku. Podobnie jak 43 inne gminy z naszego województwa. Nie było łatwo, bo wybrano tylko 15 wniosków, w tym nasz! – cieszy się beneficjent. Całkowita wartość projektu wyniosła nieco ponad 709 tys. zł, a dofinansowanie blisko 517 tys. zł.Szybciej na miejscu Dzięki temu zakupiono nowy samochód ratowniczo-gaśniczy renault z wyposażeniem wraz z zestawem ratowniczym, pompą szlamową wydajności pow. 1500 l/min. oraz zestawem do łączności radiowej dla OSP Radoszyce. Dzięki realizacji projektu jednostka OSP może szybciej docierać do ofiar wypadków i w rejony kataklizmów na terenie całej gminy, przez co skutki powstałych zagrożeń są minimalizowane. – Zespół ratowniczy działa w bardzo krótkim czasie, przez co wzrasta w dużym stopniu efektywność. Nowy samochód ratowniczo-gaśniczy i sprawne podejmowanie akcji ratowniczych przyczynia się do wzrostu poziomu bezpieczeństwa mieszkańców gminy, jak i sąsiednich terenów – podkreśla beneficjent.

Twój opis projektu

Aby dodać zdjęcie, opis lub załączyć inne materiały dotyczące projektu, powinieneś wypełnić poniższy formularz. Po kliknięciu przycisku „wyślij” zostanie przesłana do Ciebie wiadomość e-mail z prośbą o potwierdzenie. Do przesłania formularza niezbędne jest zaakceptowanie Regulaminu Mapy Dotacji UE oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Materiały zostaną przesłane do redaktora serwisu, który po sprawdzeniu opublikuje je na stronie.

Dodaj zdjęcia project photos
Dodaj film lub prezentację project films
Opis projektu
Description of the project

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Serwisu internetowego Mapa Dotacji UE i akceptuję jego postanowienia.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, wpisanych w formularzu kontaktowym, w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) (RODO), informuję, że:

1. administratorem danych osobowych przetwarzanych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, z siedzibą pod adresem: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, jest Minister Funduszy i Polityki Regionalnej;

2. dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość, na podstawie przepisów art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;

3. dane osobowe mogą być udostępniane innym organom uprawnionym na podstawie stosownych przepisów do uzyskania danych;

4. w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje prawo: – żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, – cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie, – wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

5. dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w celu podejmowania decyzji, w tym profilowaniu;

6. dane kontaktowe do Inspektora ochrony danych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej: Inspektor Ochrony Danych, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, adres ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, adres e-mail: IOD@miir.gov.pl.