Przejdź do treści Kontakt Regulamin
UE logo
prev slide next slide
imageimageimage
tytuł projektu

Budowa systemu kanalizacji sanitarnej w Gminie Miedziana Góra - Etap IV oraz rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kostomłotach Drugich - Etap II

nazwa beneficjenta
GMINA MIEDZIANA GÓRA
wartość projektu
14 771 062,24 zł
dofinansowanie z UE
9 615 273,00 zł
Województwo
świętokrzyskie
Powiat
kielecki
program
Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020
działanie
4.3. Gospodarka wodno-ściekowa
fundusz
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
perspektywa
2014 - 2020

Projekt pod nazwą „Budowa systemu kanalizacji sanitarnej w Gminie Miedziana Góra Etap IV oraz rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kostomłotach Drugich Etap II” jest kontynuacją rozpoczętej w 2001 r. kanalizacji gminy Miedziana Góra. Tym razem unijne dof inansowanie pozwoli na zbudowanie kanalizac ji w miejscowościach Miedziana Góra, Tumlin-Wykień, Tumlin Podgród, Ciosowa i w części Ćmińska. Łączna długość sieci wyniesie 43,58km.

W ramach projektu rozbudowana zostanie również oczyszczalnia ścieków w Kostomłotach Drugich. Zostanie ona wyposażona w urządzenia technologiczne, które zwiększą jej przepustowość z 1000 mł do 1500 mł ścieków na dobę. Wybuowanych zostanie także dziewięć przepompowniścieków (dwie zostaną wyposażone w agregaty prądotwórcze) i pięć przepompowni przydomowych.

– Przez całe lata nie szczelne przydomowe szamba powodowały, że nieczystości z łatwością dostawały się do środowiska naturalnego. Teraz wreszcie większość miesz kańców będzie mogła podłączyć się do kanalizacji. To oznacza wygodę i skuteczną ochronę środowiska naturalnego – twierdzi wójt gminy Miedzia na Góra.

Twój opis projektu

Aby dodać zdjęcie, opis lub załączyć inne materiały dotyczące projektu, powinieneś wypełnić poniższy formularz. Po kliknięciu przycisku „wyślij” zostanie przesłana do Ciebie wiadomość e-mail z prośbą o potwierdzenie. Do przesłania formularza niezbędne jest zaakceptowanie Regulaminu Mapy Dotacji UE oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Materiały zostaną przesłane do redaktora serwisu, który po sprawdzeniu opublikuje je na stronie.

Dodaj zdjęcia project photos
Dodaj film lub prezentację project films
Opis projektu
Description of the project

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Serwisu internetowego Mapa Dotacji UE i akceptuję jego postanowienia.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, wpisanych w formularzu kontaktowym, w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) (RODO), informuję, że:

1. administratorem danych osobowych przetwarzanych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, z siedzibą pod adresem: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, jest Minister Funduszy i Polityki Regionalnej;

2. dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość, na podstawie przepisów art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;

3. dane osobowe mogą być udostępniane innym organom uprawnionym na podstawie stosownych przepisów do uzyskania danych;

4. w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje prawo: – żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, – cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie, – wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

5. dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w celu podejmowania decyzji, w tym profilowaniu;

6. dane kontaktowe do Inspektora ochrony danych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej: Inspektor Ochrony Danych, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, adres ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, adres e-mail: IOD@miir.gov.pl.