Przejdź do treści Kontakt Regulamin
UE logo
tytuł projektu

Przebudowa budynków dawnego browaru przy ul. Siennieńskiej 54 w Ostrowcu Świętokrzyskim na potrzeby instytucji kultury – Miejskiej Biblioteki Publicznej, Miejskiego Centrum Kultury oraz Biura Wystaw Artystycznych

nazwa beneficjenta
GMINA OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI
wartość projektu
18 433 973,13 zł
dofinansowanie z UE
13 031 358,07 zł
Województwo
świętokrzyskie
Powiat
ostrowiecki
program
Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020
działanie
4.4. Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego
fundusz
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
perspektywa
2014 - 2020

Projekt polega na przebudowie pochodzących z 1908r. budynków dawnego browaru na potrzeby instytucji kultury: Miejskiego Centrum Kultury, Miejskiej Biblioteki Publicznej i Biura Wystaw Artystycznych. Obecnie w części obiektu znajduje się MCK i BWA, natomiast znaczna część jest niewykorzystana i znajduje się w złym stanie technicznym. Celem przyjętych rozwiązań jest wyeksponowanie walorów architektoniczno–historycznych budynku, aby zachować charakter dawnej zabudowy terenu i dostosowanie obiektu do prowadzenia działalności kulturalnej. W obiekcie o pow. użytk. ok. 5,5 tys.m2 znajdą się m.in. recepcja, punkt inf. turyst., biblioteka, czytelnie, 2 sale wielofunkcyjne, 4 sale wystawiennicze BWA, galeria fotografii, sala konferencyjna, sale muzyczne, pracownie MCK: plastyczna, modelarstwa, grafiki komputerowej, klubu szachowego, pokoje biur. i administr., pomieszczenia gospod. Projekt zakłada zakup wyposażenia dla 3 instyt. kultury. Poszczególne funkcje kompleksu zostały tak rozmieszczone, aby instytucje mogły funkcjonować niezależnie od siebie. Kompleks będzie służył do działalności statutowej jednostek oraz posiadał elementy komercyjne (barek kawowy, galeria sprzedaży wyrobów artyst., letnia galerii sprzedaży na dziedzińcu, najem sali konferencyjnej i wielofunkcyjnej). Celem projektu jest zwiększenie dostępności zasobów kulturowych regionu i miasta poprzez poprawę warunków funkcjonowania instyt. kultury. W wyniku realizacji projektu wsparciem zostaną objęte 3 instyt. kultury, w których liczba odwiedzin wzrośnie z 33219 do 37800 osób/rok, zatrudnienie wzrośnie z 40 do 45 etatów, 1 obiekt zostanie dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. W projekcie sfinansowane zostaną koszty racjonalnych usprawnień dla osób niepełnosprawnych. Zaplanowano również prace termomodernizacyjne na kwotę 1770239,38 zł, co stanowi 10,19 % kosztów kwalifikowalnych projektu.

Twój opis projektu

Aby dodać zdjęcie, opis lub załączyć inne materiały dotyczące projektu, powinieneś wypełnić poniższy formularz. Po kliknięciu przycisku „wyślij” zostanie przesłana do Ciebie wiadomość e-mail z prośbą o potwierdzenie. Do przesłania formularza niezbędne jest zaakceptowanie Regulaminu Mapy Dotacji UE oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Materiały zostaną przesłane do redaktora serwisu, który po sprawdzeniu opublikuje je na stronie.

Dodaj zdjęcia project photos
Dodaj film lub prezentację project films
Opis projektu
Description of the project

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Serwisu internetowego Mapa Dotacji UE i akceptuję jego postanowienia.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, wpisanych w formularzu kontaktowym, w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) (RODO), informuję, że:

1. administratorem danych osobowych przetwarzanych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, z siedzibą pod adresem: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, jest Minister Funduszy i Polityki Regionalnej;

2. dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość, na podstawie przepisów art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;

3. dane osobowe mogą być udostępniane innym organom uprawnionym na podstawie stosownych przepisów do uzyskania danych;

4. w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje prawo: – żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, – cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie, – wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

5. dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w celu podejmowania decyzji, w tym profilowaniu;

6. dane kontaktowe do Inspektora ochrony danych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej: Inspektor Ochrony Danych, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, adres ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, adres e-mail: IOD@miir.gov.pl.