Skip to main content Contact
UE logo
The title of the project

Przebudowa budynków dawnego browaru przy ul. Siennieńskiej 54 w Ostrowcu Świętokrzyskim na potrzeby instytucji kultury – Miejskiej Biblioteki Publicznej, Miejskiego Centrum Kultury oraz Biura Wystaw Artystycznych

Name of the beneficiary
GMINA OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI
Project value
18 433 973,13 zł
Co-financing from the EU
13 031 358,07 zł
Voivodeship
świętokrzyskie
County
ostrowiecki
program
Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020
action
4.4. Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego
fund
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
perspective
2014 - 2020

Projekt polega na przebudowie pochodzących z 1908r. budynków dawnego browaru na potrzeby instytucji kultury: Miejskiego Centrum Kultury, Miejskiej Biblioteki Publicznej i Biura Wystaw Artystycznych. Obecnie w części obiektu znajduje się MCK i BWA, natomiast znaczna część jest niewykorzystana i znajduje się w złym stanie technicznym. Celem przyjętych rozwiązań jest wyeksponowanie walorów architektoniczno–historycznych budynku, aby zachować charakter dawnej zabudowy terenu i dostosowanie obiektu do prowadzenia działalności kulturalnej. W obiekcie o pow. użytk. ok. 5,5 tys.m2 znajdą się m.in. recepcja, punkt inf. turyst., biblioteka, czytelnie, 2 sale wielofunkcyjne, 4 sale wystawiennicze BWA, galeria fotografii, sala konferencyjna, sale muzyczne, pracownie MCK: plastyczna, modelarstwa, grafiki komputerowej, klubu szachowego, pokoje biur. i administr., pomieszczenia gospod. Projekt zakłada zakup wyposażenia dla 3 instyt. kultury. Poszczególne funkcje kompleksu zostały tak rozmieszczone, aby instytucje mogły funkcjonować niezależnie od siebie. Kompleks będzie służył do działalności statutowej jednostek oraz posiadał elementy komercyjne (barek kawowy, galeria sprzedaży wyrobów artyst., letnia galerii sprzedaży na dziedzińcu, najem sali konferencyjnej i wielofunkcyjnej). Celem projektu jest zwiększenie dostępności zasobów kulturowych regionu i miasta poprzez poprawę warunków funkcjonowania instyt. kultury. W wyniku realizacji projektu wsparciem zostaną objęte 3 instyt. kultury, w których liczba odwiedzin wzrośnie z 33219 do 37800 osób/rok, zatrudnienie wzrośnie z 40 do 45 etatów, 1 obiekt zostanie dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. W projekcie sfinansowane zostaną koszty racjonalnych usprawnień dla osób niepełnosprawnych. Zaplanowano również prace termomodernizacyjne na kwotę 1770239,38 zł, co stanowi 10,19 % kosztów kwalifikowalnych projektu.

Your project description

To add a photo, description, specify a location or attach other materials about the project, you should fill out the form below. After clicking the “send” button, a message will be sent to you e-mail asking for confirmation. You must accept to submit the form. The EU Dot Map Guidelines and consent to the processing of personal data. materials will be sent to the editor of the site, who will publish it on the website after verification test.

Add photos project photos
Add a movie or presentation project films
Description of the project
Opis projektu

I declare that I have read the Regulations of the Online Website of the EU Mapa Dotacji and accept its provisions.

I agree to the processing of my personal data, entered in the contact form, in order to reply to the message. According to art. 13 para. 1 and 2 of the Regulation of the European Parliament and of the Council (EU) 2016/679 of 27 April 2016 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data and repealing Directive 95/46 / EC (Journal of Laws EU L 119, 04/05/2016, page 1) (RODO), I inform that:
1.administrator of personal data processed in the Ministry of Development Funds and Regional Policy, based at: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warsaw, is the Minister of Development Funds and Regional Policy;
2. personal data will be processed in order to reply to a message, based on the provisions of art. 6 par. 1 lit. a) RODO;
3. personal data may be made available to other authorities entitled under the relevant provisions to obtain data;
4. in connection with the processing of personal data have the right to: – request access to their personal data, rectify or limit processing, – raise objections to the processing of personal data, – withdraw consent to processing at any time, – submit a complaint to the supervisory body – the President of the Office Personal Data Protection;
5. personal data is not subject to automated processing in order to make decisions, including profiling;
6. contact details to the Data Protection Officer in the Ministry of Development Funds and Regional Policy: Data Protection Supervisor, Ministry of Development Funds and Regional Policy, address: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warsaw, e-mail address: IOD@miir.gov.pl