Przejdź do treści Kontakt Regulamin
UE logo
prev slide next slide
imageimageimageimageimageimage
tytuł projektu

Żyj zdrowo - wsparcie profilaktyki raka piersi poprzez działania edukacyjno-informacyjne na terenie Subregionu Północnego

kategoria
nazwa beneficjenta
ŚWIĘTOKRZYSKIE CENTRUM ONKOLOGII SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W KIELCACH
wartość projektu
1 532 472,00 zł
dofinansowanie z UE
1 302 601,20 zł
Województwo
świętokrzyskie
Powiat
kielecki
konecki
ostrowiecki
skarżyski
starachowicki
program
Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020
działanie
8.2. Aktywne i zdrowe starzenie się
fundusz
Europejski Fundusz Społeczny
perspektywa
2014 - 2020

– Robimy wszystko, żeby przekonać, że warto wykonywać profilaktyczną mammografię i cytologię, bo niestety wiele pań o tych badaniach nie pamięta. Takie zaniedbanie przekłada się na to, że nowotwory są diagnozowane, wtedy gdy są już w zaawansowanym stadium i trudniej je leczyć – mówi profesor Stanisław Góźdź, dyrektor Świętokrzyskiego Centrum Onkologii.
Świętokrzyskie Centrum Onkologii oferuje bezpłatny dowóz na badania w ramach profilaktyki raka piersi. Mogą z niego korzystać mieszkanki województwa świętokrzyskiego w wieku 50-69 lat. Aby zamówić bezpłatny transport na mammografię, wystarczy zebrać minimum 5 uprawnionych do badań kobiet i zadzwonić na dedykowaną projektowi infolinię: 607 77 88 88. Oprócz tego panie mogą na czas badania zamówić bezpłatną opiekę dla osoby niesamodzielnej (np. dziecka lub osoby z niepełnosprawnościami). Natomiast po badaniu pacjentki otrzymują praktyczne kobiece upominki przypominające o profilaktyce.
Ułatwienia w dostępie do badań profilaktycznych są prowadzone w ramach realizowanych przez ŚCO projektów „Żyj zdrowo – wsparcie profilaktyki raka piersi w regionie…” na terenie subregionu południowego oraz zachodniego, dofinansowanych w ramach RPO Województwa Świętokrzyskiego. W ramach tych projektów prowadzone są również spotkania edukacyjne w gminach, połączone z nauką czujności onkologicznej, zdrowego stylu życia, obserwacji swojego organizmu i samobadania piersi. Świętokrzyskie Centrum Onkologii nagradza również pacjentki, które aktywnie uczestniczą w profilaktyce raka piersi. Co 20. pani, która wykona profilaktyczne badanie mammograficzne w cytomammobusie lub poradni stacjonarnej Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w ramach projektów „Żyj zdrowo” i wymyśli hasło zachęcające do profilaktyki onkologicznej, ma szansę odebrać w nagrodę sprzęt AGD. Projekty „Żyj zdrowo” – wsparcie profilaktyki raka piersi w regionie świętokrzyskim będą realizowane do połowy 2019 roku.

Twój opis projektu

Aby dodać zdjęcie, opis lub załączyć inne materiały dotyczące projektu, powinieneś wypełnić poniższy formularz. Po kliknięciu przycisku „wyślij” zostanie przesłana do Ciebie wiadomość e-mail z prośbą o potwierdzenie. Do przesłania formularza niezbędne jest zaakceptowanie Regulaminu Mapy Dotacji UE oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Materiały zostaną przesłane do redaktora serwisu, który po sprawdzeniu opublikuje je na stronie.

Dodaj zdjęcia project photos
Dodaj film lub prezentację project films
Opis projektu
Description of the project

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Serwisu internetowego Mapa Dotacji UE i akceptuję jego postanowienia.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, wpisanych w formularzu kontaktowym, w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) (RODO), informuję, że:

1. administratorem danych osobowych przetwarzanych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, z siedzibą pod adresem: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, jest Minister Funduszy i Polityki Regionalnej;

2. dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość, na podstawie przepisów art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;

3. dane osobowe mogą być udostępniane innym organom uprawnionym na podstawie stosownych przepisów do uzyskania danych;

4. w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje prawo: – żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, – cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie, – wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

5. dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w celu podejmowania decyzji, w tym profilowaniu;

6. dane kontaktowe do Inspektora ochrony danych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej: Inspektor Ochrony Danych, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, adres ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, adres e-mail: IOD@miir.gov.pl.