Skip to main content Contact
UE logo
prev slide next slide
image
The title of the project

Rozwój niskoemisyjnej mobilności miejskiej na terenie Gminy Swarzędz

Name of the beneficiary
GMINA SWARZĘDZ
Project value
13 729 937,09 zł
Co-financing from the EU
8 849 219,21 zł
Voivodeship
wielkopolskie
County
poznański
program
Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 – 2020
action
3.3. Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska
fund
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
perspective
2014 - 2020

Projekt obejmuje budowę dwóch Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych (ZWP) oraz zakup czterech niskoemisyjnych autobusów spełniających normę EURO 6. Budowa ZWP w Swarzędzu obejmuje wykonanie zatok autobusowych oraz parkingów: Park & Ride i Bike & Ride.Kolejnym elementem przedsięwzięcia jest budowa ZWP w Kobylnicy. W ramach przedsięwzięcia planowane jest wykonanie pętli autobusowej z dwoma peronami wraz z drogą dojazdową do DP nr 2407P (ul. Swarzędzka). Zadanie obejmuje również wykonanie parkingów Park & Ride i Bike & Ride a także oświetlenie uliczne, przebudowę istniejącego układu sieci elektroenergetycznej i wodociągowej.Przedsięwzięcie dot. także zakupu niskoemisyjnych hybrydowych autobusów miejskich. Pojazdem stanowiącym przedmiot projektu będzie mogło łącznie podróżować 85 osób, z czego 28 na miejscach siedzących. Autobus będzie również przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych dzięki takiemu wyposażeniu, jak: stanowisko do mocowania wózków inwalidzkich wraz z przyciskiem informującym o zamiarze wysiadania, platformę do przewodu wózka dziecięcego i inwalidzkiego, podest (rampę wjazdową) oraz tzw. układ kneelingu (przyklęku).W wyniku zrealizowania projektu w roku 2018:- wybudowane zostaną 2 zintegrowane węzły przesiadkowe,- powstanie 6 miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych w wybudowanych obiektach “P&R”- powstanie 116 miejsc postojowych w wybudowanych obiektach “P&R”- powstaną 4 obiekty “B&R”- powstanie 50 stanowisk postojowych w w wybudowanych obiektach “B&R”- powstaną 3 obiekty “P&R”- zakupione zostaną łącznie 4 autobusy w roku 2017,- pojemność zakupionego taboru pasażerskiego w publicznym transporcie zbiorowym komunikacji miejskiej łącznie wyniesie 340 osób,- Liczba akcji i kampanii informacyjno – promocyjnych – łącznie 6, z czego w 2017 roku 2 kampanie i w 2018 roku 4 kampanie,- powstanie 31 punktów oświetleniowych.

Your project description

To add a photo, description, specify a location or attach other materials about the project, you should fill out the form below. After clicking the “send” button, a message will be sent to you e-mail asking for confirmation. You must accept to submit the form. The EU Dot Map Guidelines and consent to the processing of personal data. materials will be sent to the editor of the site, who will publish it on the website after verification test.

Add photos project photos
Add a movie or presentation project films
Description of the project
Opis projektu

I declare that I have read the Regulations of the Online Website of the EU Mapa Dotacji and accept its provisions.

I agree to the processing of my personal data, entered in the contact form, in order to reply to the message. According to art. 13 para. 1 and 2 of the Regulation of the European Parliament and of the Council (EU) 2016/679 of 27 April 2016 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data and repealing Directive 95/46 / EC (Journal of Laws EU L 119, 04/05/2016, page 1) (RODO), I inform that:
1.administrator of personal data processed in the Ministry of Development Funds and Regional Policy, based at: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warsaw, is the Minister of Development Funds and Regional Policy;
2. personal data will be processed in order to reply to a message, based on the provisions of art. 6 par. 1 lit. a) RODO;
3. personal data may be made available to other authorities entitled under the relevant provisions to obtain data;
4. in connection with the processing of personal data have the right to: – request access to their personal data, rectify or limit processing, – raise objections to the processing of personal data, – withdraw consent to processing at any time, – submit a complaint to the supervisory body – the President of the Office Personal Data Protection;
5. personal data is not subject to automated processing in order to make decisions, including profiling;
6. contact details to the Data Protection Officer in the Ministry of Development Funds and Regional Policy: Data Protection Supervisor, Ministry of Development Funds and Regional Policy, address: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warsaw, e-mail address: IOD@miir.gov.pl